Actes de la jornada d'estudi L'obra pública i els seus professionals (s. XVIII-XX). Biografies, projectes i impacte modernitzador

Autors MORÉ AGUIRRE, David [ed.]
Editorial CE Tossencs Any 2019 Localització Tossa de Mar
ISBN/ISSN 978-84-941951-7-4 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Tossencs Contacte
Sumari
David MORÉ AGUIRRE. Presentació. 13

Mario ZUCCHITELLO GILIOLI. Salutació. 43

CONFERÈNCIA INAUGURAL
Concepción PINTADO CÉSPEDES. El Archivo del Ministerio de Fomento y el AGA: Múltiples posibilidades de investigación històrica en el ámbito de las obras públicas. 51

COMUNICACIÓ
Jordi OJEDA RODRÍGUEZ. La representación de los faros en los còmics. 75

ÀMBIT 1. PROJECTANT OBRA PÚBLICA
PONÈNCIA
Rosa Maria GIL TORT. Arquitectes i enginyers. La mirada històrica sobre una idea de progrés. 79

COMUNICACIONS
Antoni POL SOLÉ. Les infraestructures com a elements vertebradors i modernitzadors del territori: l’electrificació d’Andorra el 1929. 95

Rosa SERRA ROTÉS. Lluís Marià Vidal Carreras (Barcelona, 1842-192) i la seva obra a la comarca del Berguedà. 111

Susana CLIMENT VIGUER. Los ingenieros y los sectores productives de La Maquinista Valenciana, 1880-1965. 129

ÀMBIT 2. XARXES VIÀRIES I DE COMUNICACIONS
PONÈNCIA
Ferran ARMENGOL FERRER. La xarxa ferroviària del port de Barcelona: infraestructura de servei projecció exterior de la ciutat. 153

COMUNICACIONS
Guillermo ESTEVAN OLIVER, Eduard ÁLVAREZ PALAU, Mateu MORILLAS TORNÉ, Jordi MARTÍ HENNEBERG. Els ports de Catalunya, accés ferroviari i patrimoni industrial, 1860-1920. 179

Josep Francesc MORAGREGA FONT. El projecte de ferrocarril de Tarragona a Reus i Falset o Móra d’Ebre (1844-1848). 195

Susana CLIMENT VIGUER. Rafael Dicenta de Vera y su plan de enlaces ferroviarios de València: hacia la ciudad falangista (1937-1945). 209

Marc MARTÍNEZ COMAS. El manteniment de la xarxa ferroviària. La brigada de via i obres de Caldes de Malavella (1898-1936). 227

Josep FORMIGA BOSCH. Els peons caminers a Espanya (s. XVIII-XX). El cas de la província de Girona. 253

Esther LOAISA DALMAU. Els bronzes del Collet de Sant Antoni. En part en mans de l’enginyer Rafael Coderch i en par en mas del Museu Arqueològic de Girona. 269

ÀMBIT 3. OBRES HIDRÀULIQUES

PONÈNCIA
Josep Joan MATEU GONZÀLEZ. Política hidràulica i desenvolupament econòmic: el cas del Canal d’Aragó i Catalunya. 279

COMUNICACIONS
Joan Anton ABELLÁN MANONELLAS. De la muntanya al mar. Projectes hidràulics al nord-est de Catalunya. 299

Guerau PALMADA AUGUET. Les fonts urbanes de la ciutat de Banyoles a la segona meitat del segle XIX. 313

Antoni LLAGOSTERA FERNÁNDEZ. Tres primers canals monàstics a Ripoll al segle X. 339

ÀMBIT 4. INFRAESTRUCTURES MARÍTIMES
PONÈNCIA
David MORÉ AGUIRRE. Perfiles biográficos y socioprofesionales de los ingenieros de caminos y de los toreros de los primeros faros de la costa catalana. 359

COMUNICACIONS
Pedro OTIÑA HERMOSO. La defensa del port de Salou (segles XIV-XVIII). 475

Javier PÉREZ DE ARÉVALO. Breve apunte sobre la proporcionalidad directa existente entre el aislamiento de un faro y el incremento de las desavenencias acontecidas entre sus habitants. 503

Mario SANZ CRUZ. Fareras en España. 517

Ana Belén BERROCAL MENÁRGUEZ, Joaquín IBÁÑEZ MONTOYA, Rafael GURIDI GARCÍA, Carolina CASTAÑEDA LÓPEZ. Sentido de los faros en la modernización de las islas Filipinas. 539

ÀMBIT 5. L’OBRA PÚBLICA COM A PATRIMONI I RECURS NATURAL

PONÈNCIA
Inmaculada AGUILAR CIVERA. Conocer, conservar y preservar la obra pública. Un patrimonio a debate. 553

COMUNICACIONS
Sergio LARRAURI REDONDO. Puntes en las sierras riojanas. Modernidad, necesidad, recurso cultural. 587

Santiago SÁNCHEZ BEITIA. El catalogo de faros con valor patrimonial de España. Necesidad de establecer un plan para la protección de los faros históricos. 601

  Monografies