Foc i fum: Quadro de costums en tres actes i en vers

Autors Joan BENEJAM I VIVES; Joan F. LÓPEZ CASASNOVAS [ed. i pròleg]
Editorial Institut Menorquí d'Estudis Any 2019 Localització Maó
ISBN/ISSN 978-84-15291-53-4 Preu 8 € Estat de publicació Disponible
Centre Institut Menorquí d'Estudis Contacte
Sumari
Joan F. LÓPEZ CASASNOVAS
- Foc i fum, com el teatre de Shakespeare. 5
- L’edició. 26

Francesc de B. MOLL
- Pròleg a la 4a. edició de l’obra (1977). 30

Joan BENEJAM, Foc i fum. 33
- Acte primer. 35
- Acte segon. 79
- Acte tercer. 123

Apèndixs. 159

Joan F. LÓPEZ CASASNOVAS
- Canta-li sa lliçó clara (Per fer el repertori fraseològic de Foc i fum). 159

Xavier FÀBREGAS
- Noranta anys de Foc i fum (1976). 168

  Monografies