Assaig sobre el pas d'Hanníbal per Catalunya i la mítica ciutat ilergeta d'Atanagrum (218 aC): Noves aportacions a la numismàtica cartaginesa

Autors Miquel TORRES I BENET
Editorial Grup de Recerques de les Terres de Ponent Any 2019 Localització Sant Martí de Maldà
ISBN/ISSN 978-84-09-07968-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Grup de Recerques de les Terres de Ponent Contacte
Sumari
Joan-Ramon GONZÁLEZ. Presentació. 9
Ignasi GARCÉS. Pròleg. 11
Miquel TORRES. Justificació

I.- Hanníbal Barca (Cartago, 247 aC – Gebze, Bitínia, 182 aC) 19

II.- Història de la investigació. 29

III.- Hanníbal, general i estratega. 39

IV. Campaments militars romans i cartaginesos de la Segona Guerra Púnica (218 aC – 202 aC). 65
La Batalla de Cissa
Els tres exèrcits

V.- Exèrcits i moneda. 85

VI.- Monedes hispàniques-cartagineses al nord de l’Ebre. 101
Numismàtica cartaginesa al voltant de Molí de l’Espígol.
Emissions púniques-ebusitanes a la Ilergècia.
Exemplars singulars.

VII.- Territori i moneda. 133

VIII.- Consideracions sobre la mítica ciutat ilergeta d’Atanagrum (218 aC). 151

IX.- Reflexions sobre el “regulus-princeps” d’Atanagrum (218 aC). 175

X.- Observacions sobre el pas d’Hanníbal per les muntanyes dels Pirineus i dels Alps. 195

Bibliografia. 209

  Monografies