Mateu Orfila en el París del seu temps

Autors Adrià CASINOS
Editorial Institut Menorquí d'Estudis Any 2018 Localització Maó
ISBN/ISSN 978-84-9168-148-9 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut Menorquí d'Estudis Contacte
Sumari
Pròleg. 11
Introducció. Entorn sociopolític i intel·lectual. 19

1.- ELS ANYS IMPERIALS. 27
1.1.- Pensionat per la Junta de Comerç. 27
1.2.- València. 28
1.3.- Barcelona i Madrid. 32
1.4.- Els primers temps a París. 33
1.5.- Espanya en guerra. 33
1.6.- Els primers passos professionals. 39

2.- LA RESTAURACIÓ. 47
2.1.- De nou els Borbons. 47
2.2.- Propostes i desenganys des d’Espanya. 49
2.3.- Docent universitari. 54
2.4.- Vida familiar i social. 62
2.5.- Viatges a Menorca. 68
2.6.- Els primers passos com a expert judicial. 69

3.- LA MONARQUIA DE JULIOL. 77
3.1.- “Le roi bourgeois”. 77
3.2.- Home de confiança del règim. 81
3.3.- Orfila, degà. 83
3.4.- Revoltes estudiantils i política repressora. 89
3.5.- El museu. 91
3.6.- L’Acadèmia de Ciències. 97

4.- RASPAIL. 101
4.1.- Abans de París. 101
4.2.- París. 102
4.3.- 1830. 103
4.4.- Entre dues revolucions. 106
4.5.- Exili. 109
4.6.- Els últims anys. 110
4.7.- La recuperació de la seva figura. 113
4.8.- Científic. 115
4.9.- Metge. 120
4.10.- Ideologia. 125

5.- ORFILA VS. RASPAIL. 127
5.1.- Orígens de la confrontació. 127
5.2.- Els enfrontaments judicials. 131
5.3.- L’afer Lafarge. 133
5.4.- Una altra mena d’enfrontament. 139

6.- TEMPS D’INCERTESA. 143
6.1.- La Segona República. 143
6.2.- Destitució i autoria. 145
6.3.- Napoleó el Petit. 147
6.4.- Afers financers. 149
6.5.- La fi. 152

Bibliografia. 159
Cronologia. 165
Índex onomàstic. 169
Agraïments. 175

  Monografies