El fons musical de mossèn Isidro Iglesias i les cançons de la Maria del Peix

Autors DDAA
Editorial Agrupació Cultural La Femosa Any 2019 Localització Artesa de Lleida
ISBN/ISSN 978-84-09-09336-6 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Agrupació Cultural la Femosa Contacte
Sumari
5 Agraïments
7 Próleg
12 Presentació del projecte
16 El fons
16 Una mica d'història
17 Contingut del fons
20 Feina feta als documents
22 Artesa a principis del segle XX
28 Mapa de la recerca musical a Catalunya a principis del segle XX
35 Isidro Iglesias Beà, mossès Isidro
44 Maria Solé Batlle, la Maria del Peix
51 Estudi musical
51 Introducció
52 Fisonomia musical
61 A tall de cloenda
63 Treball lingüístic
63 Introducció
63 Autoria i temàtica
65 Llengua
67 Consideracions
68 El cançoner
155 Els comentaris d'Iglesias a les cançons
173 Les transcripcions de l'Obra del Cançoner
249 Fons Tomàs Carreras i Artau de la Institució Milà i Fontanals
265 Articles publicats i una conferència-concert
268 Dansaires
275 Conclusions i final
278 Bibliografia

  Monografies