Els debats polítics i socials a la premsa de Reus durant el Sexenni Democràtic (1868-1874)

Autors Joan Vernet Borràs
Editorial Centrle de Lectura de Reus Any 2018 Localització Reus
ISBN/ISSN 978-84-948047-1-7 Preu 24 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
9 Pròleg
17 Introducció
21 1.-La premsa a les darreries del règim isabelí
25 1.1. -La premsa a Reus abans de la Revolució de Setembre
27 2. -La premsa durant el Sexenni Democràtic (1868-1874)
35 2.1. La premsa a Reus durant el Sexenni Democràtic (1868-1874)
39 3.-Publicacions periòdiques a Reus des del Bienni Progressista fins a la Revolució de Setembre
40 3.1.- El Liberal Reusense
42 3.2.- El Deseo del Pueblo
45 3.3.- Diario de Reus
48 3.4.- La Verdad
49 3.5.- El Eco del Centro de Lectura (segona època)
51 3.6.- El Porvenir
52 3.7.- El Eco del Centro de Lectura (segona època)
54 3.8.-El Sorbete
55 3.9.- El Entreacto
56 3.10.- Album de Euterpe
57 3.11.- Revista del Ateneo
58 3.12.- El Crepúsculo
59 3.13.- El Imparcial Reusense
59 3.14.- El Arlequín
61 4.- Publicacions periòdiques de Reus durant el Sexenni Democràtic (1868-1874)
62 4.1.- Premsa independent
62 4.1.1.- El Eco del Centro de Lectura (tercera època)
66 4.1.2.- El Farol
68 4.2.- Premsa conservadora
68 4.2.1.- Diario de Reus
95 4.2.2.- El Crepúsculo
102 4.2.3.- El Reusense
106 4.3.- Premsa republicana
106 4.3.1.- Boletín Oficial de la Junta Revolucionaria de Reus
107 4.3.2.- Bandera Roja
108 4.3.3.- La Rendición del Pueblo (primera època)
131 4.3.4.- La Rendición del Pueblo (segona època)
146 4.3.5.- El Clamor del Pueblo
151 4.3.6.- Las Circunstancias
155 4.3.7.- La Antorcha del Trabajo
157 4.3.8.- Revista del Fomento Artístico
161 5.- Premsa satírica
162 5.1.- Premsa satírica conservadora
162 5.1.1.- El Globo
162 5.1.2.- El Canta-Claro
164 5.1.3.- El Enano de la Venta
165 5.1.4.- La Torre de Babel
169 5.2.- Premsa satírica republicana
169 5.2.1.- El Mosquito
177 6.- Els conflictes i la rivalitat entre la premsa conservadora i la republicana de Reus durant el Sexenni Democràtic
179 6.1.- El Canta-Claro versus El Mosquito
181 6.2.- El Crepúsculo versus la Redención del Pueblo
185 6.3.- Diario de Reus versus La Rendición del Pueblo (primera època, 1868-1869)
196 6.4.- El Reusense versus El Diario de Reus
200 6.5.- Diario de Reus versus La Rendición del Pueblo (segona època,1871-1874)
213 7.- La rivalitat Reus-Tarragona durant el Sexenni Democràtic
221 8.- Ús de la llengua catalana i reivindicació nacional
221 8.1.- Ús del català en la premsa reusenca durant el Sexenni
225 8.2.- Ressò de la restauració dels Jocs Florals en la premsa reusenca
228 8.3.- Reivindicació nacional
233 9.- Síntesi i Conclusions
239 10.- Annexos
247 11.- Apèndix documental
255 12.- Fonts arxivístiques
257 13.- Bibliografia

  Monografies