Història urbanística de Sant Andreu de Palomar (Segles XIII-XXI)

Autors Andreu Marfull i Pujadas
Editorial Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Any 2018 Localització Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-09-06388-8 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Contacte
Sumari
ÍNDEX

8 Figures
12 Acrònims
14 Pròleg
19 Nota introductòria de l'autor
21 Presentació

28 EL POBLE
32 VISIÓ URBANÍSTICA: LES IDEES URBANA I RURAL
32 La urbs de la Ciutat Comtal
34 El poble de Sant Andre de Palomar
42 VISIÓ POLÍTICA, ECONÒMICA I SOCIOCULTURAL: L'APROPIACIÓ COL·LECTIVA D'UN PROJECTE NACIONAL GENUÍ
42 L'apropiació col·lectiva (nacional) del territori
55 El control col·lectiu del territori andreuenc

62 LA CIUTAT
63 VISIÓ URBANÍSTICA: LA IDEA URBANITZADORA I LES PRIMERES PLANIFICACIONS
64 La idea urbanitzadora d'Ildefons Cerdà dins d'un ideal cosmopolita
72 Les primeres planificacions urbanístiques del territori andreuenc
91 VISIÓ POLÍTICA, ECONÒMICA I SOCIOCULTURAL: LA INDUSTRIALITZACIÓ I EL POLS SOCIAL
91 La llei de la plusvàlua en la producció de la ciutat
93 L'impacte de les vies fèrries al territori andreuenc

106 LA METRÒPOLI (I)
107 VISIÓ URBANÍSTICA: REPENSANT LA IDEA URBANITZADORA
108 La racionalització pragmàtica del territori planificat
113 La Urbanització fragmentada i heterogènia al territori andreuenc
119 VISIÓ POLÍTICA I ECONÒMICA: LA LLEI DE L'ECONOMIA POLÍTICA EN EL DISSENY DE LA CIUTAT
119 L'origen de l'autoritat pública estatal en matèria urbanística
123 La ciutat teixida sense una disciplina urbanística
127 VISIÓ SOCIOCULTURAL: LADESMEMORITZACIÓ COL·LECTIVA
127 La desautorització sociocultural i la gènesi d'una nova identitat
130 La memòria col·lectiva de Sant Andreu dins la consciència barcelonina

134 LA METRÒPOLI (II)
136 VISIÓ URBANÍSTICA: EL RETORN A LA IDEA URBANITZADORA I NOVES ESTRATÈGIES TERRITORIALS
136 El retorn de la idea urbanitzadora
141 La visió estratègica territorial de Sant Andreu des de la Regió Metropolitana
148 Sis barris en procés de consolidació
157 VISIÓ POLÍTICA I ECONÒMICA: LA DISCIPLINA URBANÍSTICA I LA INSTITUCIONALITZACIÓ DEL CONTROL (DESIGUAL) DE LA CIUTAT
158 L'aliança tècnica i política. L'Àmbit VIII de l'Ordenació del territori en el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977) i la seva evolució
167 La institucionalització dels poders públics sobre la gestió urbanística
172 La ciutat dual
176 La divisió de Sant Andreu de Palomar en dos districtes: Sant Andreu i Nou Barris
180 VISIÓ SOCIOCULTURAL: LA RESISTÈNCIA COL·LECTIVA
182 El disseny del rol de la veu sociocultural sobre el control de la ciutat
193 La lluita pel dret al control de la ciutat a Sant Andreu de Palomar
209 La lluita per la preservació del patrimoni i la identitat andreuencs a Sant Andreu de Palomar

219 EPÍLEG
221 BIBLIOGRAFIA CITADA

  Monografies