La comunitat jueva de Puigcerdà (c. 1250-1493). Documentació i arqueologia de la vila nova i del call: Homenatge a Oriol Mercadal

Autors Oriol MERCADAL I FERNÁNDEZ; Carme SUBIRANAS I FÀBREGAS
Editorial Institut Món Juic Any 2018 Localització Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-945343-3-1 Preu Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Món Juïc Contacte
Sumari
1.- Antecedents: el poblament medieval del Mont cerdà / Podium ceretanum. Segles XII-XIII. 9

2.- El segle XIV: un nou règim municipal per a un nou urbanisme. 11

3.- La població jueva. 13
3.1.- Les fonts escrites. 13
3.2.- Origen, demografia i estructura de la comunitat. 15
3.3.- Els nous barris extramurs. 17
3.3.1.- La vila nova: un nou urbanisme, una nova població. 17
3.3.2.- Arqueologia dels calls. 21
3.3.3.- El call. 19
3.3.3.1.- Ocupació i topografia del call. 19
3.3.3.2.- Arqueologia dels calls. 21
3.3.4.- Els serveis comunitaris. 47
3.3.5.- El comerç jueu i l’especulació immobiliària. 50
3.3.6.- La dieta i els hàbits alimentaris. 51
3.4.- Costums i rituals. 57
3.5.- Comunitat i família. 60
3.6.- Ocupació professional i relació social. 61
3.7.- Segregació i enfrontament social. 62
3.7.1.- Jueus i franciscans: una convivència difícil i ambivalent. 66
3.7.2.- Sant Vicent Ferrer a Puigcerdà. 67

4.- Bibliografia. 71

  Monografies