Els inventaris post-mortem: Una font per a la història econòmica i social

Autors Belén MORENO CLAVERÍAS [ed.]
Editorial Associació d'Història Rural Any 2018 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-9984-453-4 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Belén MORENO CLAVERÍAS. Introducció. 9

Luis ALMENAR FERNÁNDEZ. “Lo dret de l’inventari ben fet”. El context normatiu dels inventaris valencians i les seues implicacions per a la història del consum a l’Edat Mitjana. 17

Belén MORENO CLAVERÍAS. Els inventaris “post mortem” catalans a l’època moderna: característiques, punts forts i punts febles. 37

Rosa CONGOST; Rosa ROS. Els inventaris de la gent humil: els “treballadors” de la regió de Girona al segle XVIII. 63

Fernando RAMOS-PALENCIA. Reflexiones sobre la contribución de los inventarios “post mortem” castellanos a la Historia Económica en la Edad Moderna. 87

Daniel MUÑOZ NAVARRO. Los inventarios “post mortem” en la Valencia moderna. Cambios en la praxis notarial y posibilidades de estudio. 123

Gérard BÉAUR. Els inventaris “post mortem”, eines per mesurar el nivell de vida. La vila de Meaux i el seu entorn rural, van conèixer una “revolució del consum” i/o una “revolució industriosa” en el transcurs dels segles XVII i XVIII? 145

Bibliografia. 165

  Monografies