Lluís Tasso Gonyalons_ Un maonès entre la tipografia i la indústria editoria:

Autors Miquel Àngel LIMÓN PONS
Editorial Institut Menorquí d'Estudis Any 2018 Localització Maó
ISBN/ISSN 978-84-15291-39-8 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut Menorquí d'Estudis Contacte
Sumari
1.- Introducció: Uns aniversaris coincidntes. 5

2.- Als genealògiques: La nissaga Tasso. 6
2.1.- Tasso Calbó: Els primers menorquins. 10

3.- Lluís Tasso Gonyalons: Cor i bessó d’un industrial d’èxit. 13

4.- Els primers passos professionals. 17

5.- Un tipògraf per compte pròpia. 21

6.- El gran projecte empresarial. 24

7.- Els anys de transició cap al fill. 28

8.- Anar a morir a Maó. 31

9.- Unes importants aventures periodístiques. 35

10.- La quàdruple premsa il·lustrada de Tasso. 37
10.1.- “La Ilustración”, una capçalera memorable. 37
10.2.- La irrupció del fotoperiodisme: una aposta de Tasso. 40
10.3.- “El Universo Ilustrado”, un producte succedani. 47
10.4.- “La Ilustración de la Mujer”, un intent “avant la litre”. 48
10.5.- “El Viajero Ilustrado hispano-americano”, un segell de la casa. 50

11.- La desaparició prematura de Tasso Serra. 53

12.- Alfons Vilardell, l’etapa del gendre. 54
12.1.- Els anarquistes d’arts gràfiques: una apropiació. 56

13.- Epíleg. 64

  Monografies