El Rec Comtal: Passat, present i futur

Autors Diversos autors
Editorial CE Ignasi Iglésias Any 2018 Localització Barcelona
ISBN/ISSN Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Contacte
Sumari
Presentacions. 7

El Rec Comtal, passat, present i futur. 11

La Sèquia mil·lenària. 12

El Rec Comtal i el CEII. 15

Exposició: “A l’entorn del Rec Comtal – 1987”. 16

Donació del fons del Rec a l’Arxiu. 18

Actuacions del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 20

El Rec Comtal, passat. 25

Els orígens de la Séquia. 26

El Rec Comtal a l’època medieval i moderna. 28

La mina de Montcada en el segle XVIII. 30

La societat de propietaris de les aigües del Rec. 32

La Séquia a la Barcelona industrial. 34

Els darrers anys del Rec. 36

La comunitat d’usuaris. 38

El paisatge ecològic del Rec. 40

El Rec Comtal, present. 43

Records i vivències. 44

Fons i col·leccions. 46

Defensa del Rec Comtal. 50

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Andreu. 52

Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu. 54

Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris. 56

Associació de la Recerca i Divulgació de la Memòria de Trinitat Vella. 58

El Consorci del Besòs. 60

Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). 62

Museu Municipal de Montcada. 64

Projecte LIMEN, Institut Català d’Antropologia. 66

Taller d’Història de la Barceloneta. 70

Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa. 72

Tot Història. Associació Cultural. 74

Usos actuals de les aigües. 76

L’arqueologia del Rec Comtal. 78

El Rec Comtal, futur. 83

El Parc Arqueològic del Rec Comtal. 86

El futur Centre d’Interpretació. 88

Bibliografia bàsica emprada. 90

  Monografies