Progrés i República: Miquel Ferrer i Gracés (1816-1896)

Autors Manuel LLADONOSA
Editorial Institut d'Estudis Ilerdencs; Pagès editors Any 2018 Localització Lleida
ISBN/ISSN 978-84-16452-38-5 Preu 24€ Estat de publicació Disponible
Centre Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Contacte
Sumari
Pròleg. 7

Introducció. 15

Notes. 18

1.- LA LLEIDA DE LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM I EL PROJECTE LIBERAL. 19
La ciutat dels primers anys de Miquel Ferrer i Garcés. 19
Les imatges de la ciutat i el seu territori. 23
Crisi de l’Antic Règim i liberalisme. 27
Guerra civil i institucionalització liberal (1833-1843). 32
Confrontació de projectes ideològics i culturals. 36
Notes. 42

2.- ELS ANYS DE FORMACIÓ I LES PRIMERES MANIFESTACIONS POLÍTIQUES I PROFESSIONALS (1816-1844). 49
El context familiar. 49
Trajectòria acadèmica i primeres activitats familiars. 53
La Milícia i la radicalització liberal. 59
Notes. 64

3.- ENTRE LA VOCACIÓ CIUTADANA I LA REPRESSIÓ POLÍTICA. LA FORMACIÓ D’UNA FAMÍLIA (1844-1854). 69
La Lleida dels Moderats (1844-1854). 69
L’Institut de segon ensenyament de Lleida. 76
L’exercici docent, la repressió de 1848 i la destitució com a professor d’institut. 84
L’activitat jurídica, la presència en la societat civil i la situació material. 92
Matrimoni i formació d’una família. 97
Notes. 100

4.- DEL LIBERALISME AL REPUBLICANISME. 107
El malestar durant l’ordre moderat. El 1848. 107
El desencant liberal i els orígens del republicanisme lleidatà. 109
La filosofia de la història: el progrés de la civilització. 116
El Bienni Progressista i els demòcrates lleidatans. 123
Notes. 133

5.- LA PRIMERA EXPERIÈNCIA PARLAMENTÀRIA. LES CORTS DEL BIENNI PROGRESSISTA (1854-1856). 139
Miquel Ferrer i Garcés, diputat demòcrata a Corts constituents. 139
El debat i la votació del 30 de novembre de 1854 sobre la Monarquia. 141
El combat per una forma de govern “envoltada de costums constitucionals”. 145
La represa de partides carlines i la mobilització de quintes. 149
Sobirania nacional i sobirania individual. 152
Parèntesi d’absència parlamentària de Miquel Ferrer i Garcés i el final de les Corts del Bienni Progressista. 158
Notes. 168

6.- ENTRE LA REPRESA DE L’ENSENYAMENT I LA CULTURA I EL COMPROMÍS REPUBLICÀ (1856-1868). 173
La reincorporació a l’Institut i l’obtenció de la càtedra en propietat. 174
L’activitat civil i intel·lectual. La col·laboració a “El Alba Leridana”. 178
La vida familiar. 187
El malestar dels darrers anys de la monarquia d’Isabel II. Els demòcrates lleidatans. 190
Notes. 198

7.- LA REVOLUCIÓ DE 1868. EL RETORN AL PROTAGONISME POLÍTIC. 205
La revolució setembrina a Lleida. 208
L’organització i el desplegament del republicanisme. 211
Miquel Ferrer i Garcés: de governador civil a diputat al Congrés de diputats. 215
Les eleccions municipals de desembre de 1868 i a Corts constituents de gener de 1869. 218
Tendències republicanes davant la reunió de les Corts de 1869. 221
Notes. 225

8.- L’EXPERIÈNCIA PARLAMENTÀRIA. LES CORTS DE 1869 I EL DEBAT CONSTITUCIONAL. 231
Els primers passos de les Corts. 231
La demanda de la supressió de les quintes i dels consums. L’esperit de la Revolució de Setembre segons Ramon Castejón. Mocions dels diputats de les terres de Lleida. 234
La supressió de la pena de mort. 238
El debat de la Constitució de 1869. La llibertat religiosa i la separació de l’Església de l’Estat. 239
La ciutadania i els seus drets. 246
Sobirania nacional i poders públics. La reivindicació de la república per Miquel Ferrer i Garcés. 251
La defensa de la república federal. 264
El final del debat constitucional, l’aprovació de la Constitució i altres mocions. 271
Notes. 275

9.- EL DEBAT DEL REPUBLICANISME LLEIDATÀ A LES CORTS CONSTITUENTS (JUNY DE 1869). 281
La protesta contra el ban del governador civil de Lleida. 281
La reivindicació de la tradició republicana lleidatana. 287
Carlins rere republicans? On eren els republicans? 298
L’estat de la província i el comportament dels republicans lleidatans abans de 1868 i durant la Revolució de Setembre segons Miquel Ferrer i Garcés i companys de formació. 304
El discurs d’Emilio Castelar. Els orígens del republicanisme lleidatà i la controvèrsia federal. 315
L’acabament de la “batalla de Lleida”. Nou incís sobre el federalisme: una planta exòtica a Espanya? 323
Notes. 335

10.- FRUSTRACIÓ REPUBLICANA I REVOLTA FEDERAL. 337
L’activitat parlamentària de Ferrer i Garcés dels mesos de juny i juliol de 1869. 337
La revolta federal de setembre i octubre i la participació de diputats lleidatans. 342
El retorn dels republicans a les Corts i el debat sobre els efectes de la suspensió de garanties. 354
Miquel Ferrer i Garcés i la revolta federal. La seva represa parlamentària. 360
La qüestió religiosa novament. La separació de l’Església i de l’Estat. L’incident d’Echegaray i la seva dimissió. El matrimoni civil. 364
L’activitat legislativa. La protesta contra les quintes. 369
L’abolició de l’esclavitud. 379
Represa i final de les Corts constituents. L’elecció d’Amadeu de Savoia. L’alternativa federal. 385
Notes. 394

11.- D’AMADEU DE SAVOIA A LA REPÚBLICA. 403
El fracàs electoral dels republicans lleidatans a les eleccions de diputats de 1871 i les seves causes. Les eleccions de 1872. 403
De l’ofensiva monàrquica a la recuperació republicana a la ciutat de Lleida. 416
Miquel Ferrer i Garcés: el retorn a l’activitat docent, jurídica i cultural (1871-1872). El Ateneo Leridano. 422
Col·laboració governamental durant la Primera República. Divisions republicanes i frustració electoral parlamentària. 428
Notes. 445

12.- ELS ANYS DE LA RESTAURACIÓ. EL PROTAGONISME CIUTADÀ. 451
La Restauració a Lleida. 451
La represa educativa, jurídica i cultural. 457
La Societat Literària i de Belles Arts de Lleida. 463
Els certàmens literaris i la “càtedra cívica” de Miquel Ferrer. 470
El Congrés jurídic de 1881. 480
Notes. 486

15.- REFER EL REPUBLICANISME. 493
El republicanisme i les seves divisions després de 1874. De la crisi a la represa i els assaigs unitaris. Els possibilistes lleidatans. 493
Ferrer i Garcés i el partit Republicanà Democràtic Federal. 398
Les festes republicanes. Els discursos de Miquel Ferrer i Garcés: progrés, república democràtica i federal i moralitat cívica. 514
La qüestió social. 523
Lliure pensament i maçoneria. 531
Els darrers anys de Miquel Ferrer. 542
La Lleida de finals de segle XIX. 559
Notes. 563

14.- RECAPITULACIÓ. EL PENSAMENT DE MIQUEL FERER I GARCÉS. 575
La passió republicana. 575
La visió de la història: el progrés com a motor. 578
La República social. 580
Renaixença i federalisme. Catalunya i Espanya. 582
Una Il·lustració tardana? L’aportació a la ciutat. El regeneracionisme “lleidatanista”. 586
Religió i religiositat. 592
El llegat. 598
Notes. 602

Bibliografia citada. 605

Arxius, biblioteques i hemeroteques. 627

  Monografies