Revista Segarra. Maldà (1925-1927): Edició facsímil

Autors Joaquim CAPDEVILA (estudi introductori)
Editorial Grup de Recerques de les Terres de Ponent Any 2018 Localització Maldà
ISBN/ISSN 978-84-697-5235-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Grup de Recerques de les Terres de Ponent Contacte
Sumari
Sebastià MATA. Presentació. 5

Joaquim CAPDEVILA. Estudi introductori. 7

Revista Segara. 25

  Monografies