DIÀLEGS. Recull d'articles memorialístics publicats al butlletí parroquial de Sant Pere de Gavà

Autors Josep CAMPMANY I GUILLOT (Editor)
Editorial Centre d'Estudis de Gavà Any 2017 Localització Gavà
ISBN/ISSN 978-84-617-9784-4 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de Gavà Contacte
Sumari
Pròleg. 5
Josep CAMPMANY GUILLOT

Breu historia del butlletí parroquial Diàleg. 7
Eveli VILLUENDAS GIBERT

Recordances. 13
Alfons GIBERT VALENTÍ

El pas del dies. 45
Joan SOLÉ MARGARIT

Coses del poble. 87
Montserrat PUJALS ESCARRÉ

Temps era temps. 117
Joan Mitjans Pons

MOSSÈN ABELARD. 167
Abelard Sayrach Fatjó dels Xiprers (transcripció de Joan ALFONSO)

RECORDANT. 199
Joan ALFONSO FERRÉ

Índex d’imatges i agraïments. 216

  Monografies