La investigació de la prehistòria a la Safor-Valldigna

Autors Carles MIRET ESTRUCH
Editorial CEIC Alfons el Vell Any 2018 Localització Gandia
ISBN/ISSN 978-84-96839-71-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre CEIC Alfons el Vell Contacte
Sumari
Pròleg. 9

Agraïments. 11

Introducció. 13

1. Antecedents. 15

2. Els pioners de la ciència arqueològica. 19

3. Cap a la institucionalització. 35

4. Les excavacions de la cova del Parpalló: fita del paleolític superior mediterrani. 51

5. La postguerra: la continuïtat del Servei d'Investigació Prehistòrica i els comissariats d'arqueologia. 91

6. Els epígons de l'arqueologia franquista: el Departament d'Història Antiga de la Universitat de València i la "Carta Arqueológica de la Safor". 121

7. La renovació universitària. 143

8. Tesis doctorals, arqueologia de gestió, nous projectes d'investigació i oferta museística i didàctica. 151

9. Conclusions: situació actual i perspectives de futur de la investigació de la prehistòria a la Safor. 179

10. Bibliografia. 183

11. Annexos. 215

  Monografies