La Circular del bisbe Sever de Menorca sobre la conversió dels jueus (418-2018). Una crònica mediterrània abans de l'ocupació dels vàndals

Autors Amengual i Batlle, Josep
Editorial Institut Menorquí d'Estudis Any 2018 Localització Menorca
ISBN/ISSN 978-84-15291-38-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut Menorquí d'Estudis Contacte
Sumari
NDEX

- Pròleg, 11
- Capítol I.
Com ens ha arribat l’”Epistula de conuersione iudaeorum apud Minoricam insulam meritis sancti Stephani facta. Anno 418”. (Clavis Patrum Latinorum, núm. 567), 17
- Capítol II.
Els antecedents, 25
Els jueus de “Magona” eren fora de la llei tardoromana, 27
Connivència i convivencia dels jueus i cristians a Magona, 29
L’estranya barreja dels esdeveniments dels anys 417-418, 30
Les primeres incursions dels bàrbars, 31
Situació de Menorca, i la bipolaritat “Iamona” i “Magona”, 33
- Capítol III.
Els jueus de Menorca, 37
La sinagoga, 37
Rebuig de Sever per la discussió, i opció pels prodigis de l’Èxode, 37
La desaparició de la Sinagoga com a organització de l’aljama fou l’objectiu central de la campanya del bisbe Sever, 39
Organització civil de l’”oppidum Magona”, 43
Família, propietat, antroponímia, 43
Vers les denominacions dels jueus negatives, 45
La connexió mallorquina de la nissaga de Theodorus, 47
Cultura, 49
La setmana entre els dos dissabtes, dia 2 i dia 9 de febrer de l’any 418, 50
Aspectes literaris, 52
Uns trets del procés de la conversió dels jueus, 54
- Capítol IV.
La Circular del bisbe Sever: l’autor, l’autenticitat, la data dels esdeveniments i la data de la seva narració, 59
El neopriscil•lianisme, 60
El pelagianisme, 61
L’autor, l’autenticitat, testimonis externs, datació i destinataris, 62
- Capítol V.
L’ésglésia de Menorca, 67
Cloenda, 71


Edició de la carta Circular del bisbe Sever de Menorc, sobre la conversió dels jueus de “Magona”, l’any 418
“Textus latinus”, 81
Traducció al català, 101
I. Justificació de la circular i descripció de la situació geográfico-religiosa de Menorca, 102
1. La proclamació de les gestes del Crist, 102
2. Situació de Menorca i sentit providencial de la seva petitesa, 103
3. Contraposada evolució religiosa a “Iamona” i a “Magona”, 105
II. Inici de la confrontació amb els jueus, 107
4. L’arribada de les relíquies de sant Esteve a “Magona”, detonador de l’enfrontament, 107
5. L’entusiasme antijueu s’estén a “Iamona”, 108
6. Diversitat entre el “patronus” Teodor i el del cristians, sant Esteve, 108
7. Treva a causa de l’estada de Teodor a Mallorca, 109
8. Diversitat dels preparatius per a la confrontació, 109
III. Els somnis profètics, 110
9. La teoria dels somnis, 110
10. El somni de la Verge Teodora i del bisbe Sever: el camp erm, 111
11. El somni de Teodro: el lleó de judà i Matrona, 112
IV. La confrontació a “Magona”, 114
12. Arribada de Sever a “Magona”, 114
Es jueus rebutgen la proposta de disputa sobre la Llei, 114
13. Els cristians destrueixen la sinagoga, 116
14. Acció de gràcies i pregaria, 118
V. La intimidació: la conversió dels primogenits, 119
15. Rubèn, 119
16. Es prepara la conversió de Teodor, 119
17. Primeres conversions massives, 122
VI. Els prodigis, 123
18. Fuita i conversió de Meleci i d’Innocenci, 123
19. Pànic i conversió de Galileu, Florià i Cecilià, 126
20. Conversions massives, 128
21. Conversió de Teodor, 131
22. Conversió d’un vell de 102 anys, 132
23. Conversió d’uns jueus transeünts, 133
24. Fuga i conversió d’Artemísia, 133
25. Conversions intermitents, 135
VII. La pregària com a darrer recurs per a la conversió, 136
26. Resistència de les dones, 136
27. Resistència i conversió de l’esposa d’Innocenci, 136
28. Fuita i conversió de la cunyada d’Innocenci, 137
VII. Conclusió: la conversió dels jueus magontans, preludi de la conversió de tot el poble jueu, 138
29. El fruit acomplert al cap de vuit dies, al segon dissabte, 138
30. El que era un ermàs fructifica, 139
31. Datació i profecia dels esdeveniments menorquins, 139

- Bibliografia, 185
Sigles, 185
Fonts, 186
Bibliografia general, 190

  Monografies