De la Mancomunitat a la República. L'activitat cultural a Vilanova i la Geltrú

Autors Comas i Güell, Montserrat
Editorial Cossetània Edicions Any 2013 Localització
ISBN/ISSN 978-84-9034-164-3 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte
Sumari
SUMARI

- Pròleg, de Joaquim Molas, 11
- Introducció, 13
Vilanova, com un formiguer: activitat constant i silenci, 14
De la Mancomunitat a la República, 16
Més enllà del terme municipal, 19
Qüestió de perspectives, 21
Quina ciutat vàrem estar a punt de ser!, 23
Qüestions practiques, 24
Agraïments, 26
- Context, 27
Vilanova i la Geltrú, 30
- Activisme, 35
El foment Vilanoví, 35
El grup Prisma, 40
Pomells de Joventut, 45
Círcol Catòlic, 49
Palestra, 52
- Dones, 55
Orfeó Vilanoví, 55
Pomells de Joventut, 57
Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial, 57
La dona al centre del debat, 57
Dones en acció, 61
- Ensenyament i formació, 63
Els esbarjos, 63
L'Ateneu Vilanoví, 66
L'Escola Industrial, 67
Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial, 68
Escolapis, 74
Noves propostes, 75
Conclusió, 76
- Homenatges, 77
Víctor Balaguer, 77
Ángel Guimerà, 78
Anselm Clavé, 79
Juli Garreta, 79
Eduard Toldrà,80
Ignasi Iglésias, 81
Manuel de Cabanyes, 82
Soler Rovirosa, 84
Joaquim Mir, 85
Josep M. De Sagarra, 86
Santiago Rusiñol, 86
Francesc Macià, 87
Apel•les Mestres, 87
Goethe, 88
Tinent coronel Joan Ricart, 88
Francesc Montserrat, 89
- Literatura: teatre i poesia, 91
Jocs Florals, 91
Autors, 94
Teatre, 95
Accions literàries, 101
La ràdio, 103
- Lectura,biblioteques i ràdio, 105
Biblioteques circulants, 105
Biblioteca Víctor Balaguer, 106
Dia del llibre, 111
Fira del Llibre, 112
Sant Jordi, 114
L’Ateneu, 115
- La música, 117
Amics de la música, 118
Associació de la Música de Càmera, 125
Orfeó Vilanoví, 126
Foment del Ball Popular, 134
Sindicat Musical, 138
I Clavé, on és?, 139
El Foment Vilanoví i l’Orquestra Pau Casals, 145
El jazz, 148
Altres iniciatives, 149
- Les noves tecnologies, 151
La ràdio, 151
Els discos, 156
La fotografia, 157
El cinema,159
- El Penedès, 161
Exposició d’Art del Penedès, 161
Aplecs, 170
Casa del Penedès, 170
- Transformacions, 173
Castell de la Geltrú, 173
- Una vida alternativa, 181
Esperanto, 181
Viure a l’aire lliure, 182
Excursionisme, 185
- Conclusions, 189
- Apèndix, 191
Prudenci Bertrana: “Discurs als Jocs Florals” 12 i 16 de setembre de 1918, 191
Un soci de l’Orfeó: “Musicals” 14 de juny de 1919, 195
Manuel Borgunyó: “De l’Orfeó Vilanoví” 21 de juny de 1919, La Crònica, 195
“Conferencia sobre naturalismo” 9 de novembre de 1920, 197
Carles de Cabanyes: “L’Associació ‘Amics de la Música’ en entrar en son III any de vida, demana el concurs de tots els vilanovins, per a poder realitzar l’obra que li està encomanada” 21 d’abril de 1921, 198
Una pomellista del Pomell de Joventut Poeta de Cabanyes: “Fiesta simpàtica” 19 d’agost de 1922, 199
M. A. M.: “Compliu” 23 de desembre de 1924, 200
Lluís Via: “En Joan Llongueras” 14 de març de 1925, 201
“En el Fomento del Trabajo” 30 de desembre de 1926, La Nova Revista, de Josep M. Junoy
Ramon Ferrer Parera: “Entorno a una conferencia” [sobre Joan Llongueras i Pep Ventura] 4 i 5 de febrer de 1926, 204
Twenty: “Dels llibres” 26 d’abril de 1927, 206
Twenty: “De la lectura” 25 de maig de 1927, 207
Twenty: “Consideracions” 23 d’agost de 1927, 208
Josep M. Puig i Ferrater: “El ‘Trio de Barcelona’ a l’Orfeó Vilanoví” 9 d’agost de 1928, 209
Ramon Ferrer Parera: “Per la III Exposició d’Art del Penedès” (I) 20 d’agost de 1929, 210
Ramon Ferrer Parera: “Per la III Exposició d’Art del Penedès” (i II) 27 d’agost de 1929, 211
V. A.: “Cops de Roc, Orfeó Cossetània” 29 de març de 1930, 213
Ateneu Vilanoví: “Instància pro reconeixement a Soler Robirosa” 3 de juliol de 1930, 214
J. Blanch i Boés: “Cultura” 13 de maig de 1931, 215
S. B.: “Inauguració del curset de llengua catalana” 10 d’octubre de 1931, 215
Serra Novas: “Del Moment” 16 de novembre de 1933, 217
M.:”Incautació del Col•legi Samà” 14 de novembre de 1933, 218
Damià Torrents: “Guitarra de vidre” 17 d’octubre de 1935, 220
Jaume Vadell:”A la Societat Coral ‘L’Únió Vilanovesa’” 2 de juliol de 1936, 221

  Monografies