Sara Kirchner Catalán: La Senyoreta Sara

Autors Vidal Pla, Jordi
Editorial Edicions i Propostes Culturals Andana, SL Any 2015 Localització Vilafranca del Penedès
ISBN/ISSN 978-84-16445-10-3 Preu Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte
Sumari
TAULA DE CONTINGUTS

- Introducció, 9

- L'origen familiar: els Kirchner i els Catalán, 17
La família Kirchner, 18
L'avi patern: Eduard Simon von Kirchner Kaush
El pare. Eduard (Edel) Frederic Karl Kirchner-Alba
La familia Catalán, 23

- La familia Kirchner-Catalán, 27
La familia i el seu entorn social, 27
La familia per dins. Del bressol a la dispersió, 37

- Un llarg camí: de discent a docent (1894-1939), 41
Els anys de formació, 41
La infantesa i el batxillerat
La Universitat
Les primeres feines, 57
L'Institut Elemental de Segona Ensenyança Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedés, 65

- Ensenyant sota el franquisme (1939-1956). Les institucions, 73
El Centro Comarcal de Enseñanza Media Milá y Fontanals, 73
El Laboral, 86
La persistencia del CCEM Milà i Fontanals. Les dues aules del pis superior del Laboral, 96
L'enfrontament amb els falangistes. Sara Kirchner ha de marxar del Laboral, 102

- La Senyoreta Sara, 119
La persona des de fora, 119
La professora i l'art d'ensenyar, 123
Una reflexió prèvia de Sara Kirchner: educación i cultura
Unes classes diferents
"Amb Sara Kirchner, l'educació ho era tot"
Sara Kirchner fora de l'aula, 135
Els cercles socials
Idees, valors, pensaments
Sara Kirchner i l'art del poble

- Els darrers anys, 157
El seu treball a l'Estació Enològica, 157
L'homenatge dels seus nens i nenes
La mort, 169

- Annexos, 173
Mi ingreso en la Universidad. Fantasía, 175
Consideracions sobre la situación actual de la segona ensenyança a Espanya, 189
Fragment de Valor universal del drama de Santiago Rusiñol "La Mare", 193

- Bibliografía, 199

- Agraïments, 203

  Monografies