El patrimoni immaterial. Entre la revisió i la descoberta. XXIV Jornades d'Estudis Històrics Locals

Autors Andreu RAMIS PUIG-GRÒS (coord.)
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics; Conselleria, Cultura, Participació i Esports Any 2017 Localització Palma
ISBN/ISSN 978-84-15029-73-1 Preu Gratuït Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
Francesc M. ROTGER. Presentació. 5

Andreu RAMIS PUIG-GRÒS. Presentació del coordinador. 7

Jaume MASCARÓ PONS. L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Una oportunitat de dinamització cultural. 15

Joan VALLÈS; Esperança CARRIÓ; Raquel GONZÁLEZ; Airy GRAS; Marina MAYANS; Teresa GARNATJE. Patrimoni material i immaterial en la interfície entre biodiversitat i cultura. Passat, present i avenir de l’etnobotànica a les Illes Balears. 35

Aina SOCIES FIOL. La memòria biocultural del Pla de Mallorca. 55

Francesc CANUTO BAUÇÀ. Plantes medicinals registrades a les apotecaries de Mallorca (segles XVII i XVIII). Notes de cultura popular. 67

Jaume GUISCAFRÈ. Les dinàmiques divergents del folklore i el patrimoni (cultural immaterial). 99

Jaume ESCANDELL GUASCH. Les caramelles de nadal: rastres escrits d’un patrimoni de transmissió oral. 121

M. Magdalena GELABERT I MIRÓ. El paper d’Antoni M. Alcover en la preservació del patrimoni immaterial: l’exemple de la “Vetlada de glosadors” i d’altres materials publicats”. 131

Josep MARTÍ. Patrimoni immaterial: l’esmunyedissa lleugeresa d’una idea. 149

Jaume ANDREU GALMÉS. Arquitectura tradicional i toponímia: el cas de l’antic terme de Petra (Mallorca). 167

Antoni GINARD BUJOSA; Andreu RAMIS PUIG-GRÒS. Permanència i canvis en la percepció del territori. El cas del centre geogràfic de Mallorca. 195

Mari Lena MATEU PRATS. Reciprocitat entre els béns immaterials, mobles i immobles. Recreació, transmissió i dinamització sociocultural. 213

Joan SOCIES FIOL; Gabriel MAYOL ARBONA. El segle XX: de la decadència a l’esplendor dels cossiers. 229

Antoni MANONELLES BOLLE. Proposta per repopularitzar els balls tradicionals de les Pitiüses. 247

Joan MUNAR I FIOL. La festa de Lo Much de Reig explicada a fora poble. 261

  Monografies