Reus: del passat al present. La formació d'una ciutat

Autors Ezequiel GORT JUANPERE; Josep M. GORT JUANPERE
Editorial Carrutxa Any 2017 Localització Reus
ISBN/ISSN 978-84-87580-72-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Carrutxa Contacte
Sumari
Presentació. 5

Introducció. 7

DELS ORÍGENS AL SEGLE XV

El solar reusenc. 11

El naixement de Reus. 11

El nom de Reus. 12

Els primers temps. 12

L’organització i la vida diària. 13

L’expansió urbana fins al segle XIV. 18

El paisatge urbà al segle XV. 20

L’escut de Reus. 26

DEL SEGLE XVI AL XVIII

Creixement i transformacions dels segles XVI i XVII. 29

La muralla, als segles XVI i XVII. 34

Els edificis religiosos d’extramurs. 38

Reus, Imperial Atena Ciutat. 43

El creixement urbà fins al 1750. 47

La Caserna. 54

Els anys del gran creixement. 59

El Reus de l’any 1787. 63

Reus cap al 1800. 64

El passeig de la Boca de la Mina. 71

DEL SEGLE XIX AL TOMBANT DEL SEGLE XX

Els canvis urbans a la primera meitat del segle XIX. 75

La muralla vuitcentista. 77

Reus definitivament ciutat. 81

El temps del progrés. 85

Cap a l’inici del segle XX. 89

DE LA DÈCADA DE 1910 FINS AVUI. ELS DARRERS CENT ANYS

De la Gran Guerra a la Guerra Civil. 93

La reconstrucció de la ciutat. 98

La gran expansió urbana. 100

Cap al segle XXI. 102

Bibliografia. 107

  Monografies