L'Alforí, paisatge viu: Arquitectura rural i patrimoni cultural

Autors Josep M. RIBERA MICÓ
Editorial IEVA; Ajuntament de Fontanars dels Alforins Any 2018 Localització Fontanars dels Alforins
ISBN/ISSN 978-84-923588-8-5 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida Contacte
Sumari
Pròleg. 17

1.- INTRODUCCIÓ. 21
1.1.- Motivació i justificació del tema elegit. 32
1.2.- Reflexions al voltant dels qualificatius de l’arquitectura rural. 24
1.3.- Objectius, metodologia i contingut. 26

2.- ÀMBIT DEL TREBALL. 33
2.1.- Context històric. 33
2.1.1.- Evolució de la població. 33
2.2.- Context territorial. 35
2.3.- Toponímica: nom dels llocs habitats. Localització de la població. 36
2.4.- Estructura de la propietat. 40

3.- BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ. ITINERARI PER LES FONTS DE REFERÈNCIA. 47

4.- ANÀLISI DE L’ARQUITECTURA RURAL. 55
4.1.- Les diferents construccions rurals. 58
4.1.1.- La construcció del paisatge. 58
4.1.2.- L’angoixa de l’aigua. 58
4.1.3.- Corrals, refugis i altres construccions en pedra. 3
4.1.4.- Arquitectura d’habitatges. 69
4.2.- Paràmetres arquitectònics i d’ús. 70
4.2.1.- Elements bàsics i la forma de construir-los. 70
4.2.1.- L’estructura de la construcció. 73
4.3.- Estructura tipològica. 74
4.3.1.- Relacions d’implantació. 74
4.3.2.- L’espai construït i el seu entorn immediat. 74
4.3.3.- Elements que construeixen l’arquitectura. Repertori de formes canòniques. 80
4.3.4.- La casa com a objectiu arquitectònic. La construcció i la forma. 92
4.3.5.- Algunes característiques tipològiques: Simetria, valor simbòlic, neutralitat formal i capacitat de creixement. 101
4.4.- Tipologies d’una, dos i tres crugies. Agrupació d’habitatges. 106
4.4.1.- Cases d’una crugia. 106
4.4.2.- Cases de dues crugies. 107
4.4.2.1.- Formes de les cases de dos crugies en funció de la manera de cobrir aigües. 115
4.4.3.- Cases de tres crugies. 117
4.4.4.- Agrupacions d’habitatges: llogarets o nuclis rurals. 119

5.- VALORS I ELEMENTS A PROTEGIR EN EL PAISATGE RURAL I EN L’ARQUITECTURA. 135
5.1.- Patrimoni arqueològic. 142
5.2.- Patrimoni etnològic i etnogràfic. 149
5.2.1.- L’interior de la casa. 151
5.2.2.- La seqüència de treballs agrícoles en relació amb els espais construïts i el paisatge. 154
5.3.- Xarxa viària: vies primàries, vies pecuàries i camins rurals que articulen el territori. 163
5.4.- El paisatge com a patrimoni. Valors singulars. Elements a protegir. 169
5.5.- Patrimoni arquitectònic. Exemples d’arquitectura rural d’habitatges. 183
5.5.1.- Ca Jordà. 183
5.5.2.- La Corona. 187
5.5.3.- Cals Cups o la Venta. 190
5.5.4.- Sant Elies. 193
5.5.5.- Ca Ferri. 198
5.5.6.- La Sicília. 203
5.5.7.- Les cases senyorials: el palau del marquès de Vellisca i la Torre. 207

6.- IMPLANTACIÓ I INTEGRACIÓ DE L’ARQUITECTURA RURAL EN EL PAISATGE. 223
6.1.- Implantació de l’arquitectura rural en el paisatge. 225
6.6.1.- Experimentar l’adequació al lloc. 226
6.6.2.- Evolució de la idea del lloc. 227
6.6.3.- Dominació visual. Posició protegida i orientada. 228
6.2.- El paisatge i la integració paisatgística. 229
6.2.1.- Origen, evolució i extensió al medi rural. 231
6.2.2.- La integració paisatgística en el marc normatiu i legislatiu. 232
6.2.3.- Estratègies i tècniques d’integració paisatgística. 234
6.3.- La integració paisatgística aplicada a l’arquitectura rural. 237
6.3.1.- Les construccions rurals com a objectes d’integració. 237
6.3.2.- Criteris d’integració paisatgística en les arquitectures rurals. 242
6.4.- Avaluació de la integració paisatgística de l’arquitectura rural

7.- PROPOSTES PER A CONSERVAR L’ARQUITECTURA RURAL I EL PAISATGE ON S’IMPLANTA. 273
7.1.- La gestió del paisatge rural. El concepte de multifuncionalitat. 276
7.2.- Possibilitat o conveniència de plantejar una guia de paisatge cultural. 278
7.3.- Propostes per a conservar l’arquitectura rural i el paisatge on s’implanta. 285

8.- CONCLUSIONS. 307

9.- ANNEXOS. 325
9.1.- Relació d’elements d’especial protecció inclosos al Catàleg de Béns i Espais Protegits del Pla General (PG) de Fontanars dels Alforins. 325

10.- BIBLIOGRAFIA. 327

11.- ÍNDEX D’IMATGES PER TEMES. 333

12.- AGRAÏMENTS. 343

  Monografies