La independència dels països hispanoamericans a través de l'obra de Gil Gelpí Ferro (Tossa 1818 - l'Havana 1887). Navegant, escriptor i periodista

Autors Mario ZUCCHITELLO GILIOLI
Editorial Centre d'Estudis Tossencs Any 2018 Localització Tossa de Mar
ISBN/ISSN 978-84-941951-6-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Tossencs Contacte
Sumari
Abreviatures. 9

I. LES FONTS DOCUMENTALS. 11

II. LA VIDA. 19

1. El navegant: capità i pilot de marina mercant. 21

2. Uns quants anys d’estada a Buenos Aires. 35

2.1 Defensor d’Espanya. 44

2.1.1 Contra Domingo Faustino Sarmiento. 44

2.1.2 Contra els corresponsals espanyols dels diaris “El Orden” i “El Nacional”. 55

2.1.3 Contra Emilio Castelar. 58

2.1.4 Contra Juan María Gutiérrez. 69

2.2 Primers assaigs sobre l’actuació de les antigues colònies devers Espanya i el procés emancipador. 73

2.3 Home solidari. 87

2.3.1 Asociación Catalana de Socorros Mutuos Montepío de Montserrat. 87

2.4 El primer periòdic: “La Revista Española y Americana”. 95.

2.5 Adeu Argentina. 120

3. Arribada a Cuba. 123

3.1 Redactor, director i propietari de “La Prensa de la Habana”. 127

3.2 Membre de la Sociedad de Beneficiencia de Naturales de Cataluña”. 159

3.3 Promotor i membre del “Casino Español de la Habana”. 160

4. A Madrid. 169

4.1 Primer futlletó sobre la situació d’Espanya i les seves possessions d’Ultramar. 172

5. De retorn a Cuba. 183

5.1 El tercer periòdic: “La Constancia”. 183

6. Un altre cop a Madrid. 213

6.1 Dues activitats efímeres: la “impremta Gil Gelpí y Ferro” i la revista “La Constancia”. 213

6.2 Segon futlletó sobre la situació d’Espanya i les seves possessions d’Ultramar. 220

6.3 A “las Cortes”. 225

7. La crida de la Perla de les Antilles. 235

7.1 “La regeneración de Cuba y los regeneradores”. 239

7.2 “Los Autonomistas de Cuba y las autonomies de las colonias inglesas”. 257

7.3 “Los criminales de Cuba y el inspector Trujillo”. 262

8. Escriptor fins al final. 267

III. ELS LLIBRES. 281

9. “Escenas de la revolución hispano-americana. D. Francisco de Galcerán y su esposa”. 285

9.1 L’argument. 285

9.2 Personatges principals. 291

9.3 Altres personatges. 295

9.4 El perquè de la novel·la. 296

9.5 Postromàntic. 300

10. “Escenas Hispanoamericanas. Los Esposos”. 303

11. “Estudios sobre la América”. 305

11.1 La conquista. 309

11.2 La colonització. 324

11.3 Governs colonials. 339

11.4 Governs independents. 347

11.5 Revolucions i transformacions politicosocials a Hispanoamèrica. 354

11.6 Els polítics i els militars de l’Amèrica independent. 357

11.7 Situació al temps de Gelpí dels pobles hispanoamericans i la riquesa d’Amèrica sota els governs independents. 364

12. Els dos àlbums històrics i fotogràfics de la Guerra de Cuba. 379

13. “Historia de la Revolución y Guerra de Cuba, primera i segona part”. 407

APÈNDIXS. OBRES DE GIL GELPÍ FERRO. 441

BIBLIOGRAFIA. 447

ÍNDEX ONOMÀSTIC. 461

ÍNDEX TOPONÍMIC. 471

  Monografies