Memòria glaçada. La gelada de 1956 als Territoris de Cruïlla. Catàleg

Autors Lluís MIRÓ VIVES (coord.)
Editorial Grup Terres de Cruïlla Any 2017 Localització La Sénia (Terres de l'Ebre)
ISBN/ISSN 978-84-697-8388-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Seniencs Contacte
Sumari
1. Presentació. 5

2. El temps. 8

3. El dia a dia. 14

4. El dia a dia. 18

5. El regadiu. 21

6. El secà. 24

7. La pesca i la pastura. 29

8. Aquell any tot se va trastocar. 32

9. I després... què? 35

10. I després... què? 40

11. Conclusions. 47

Il·lustracions. 49

Retalls de premsa. 54

  Monografies