La gestió del patrimoni literari

Autors Mireia MUNMANY MUNTAL
Editorial Publicacions Universitat Rovira i Virgili; Espais Escrits Xarxa del patrimoni literari català Any 2017 Localització Tarragona
ISBN/ISSN 978-84-8424-641-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Espais Escrits Contacte
Sumari
Pòrtic. 9

Pròleg. 13

Introducció. 15

1. El patrimoni literari. 19

1.0.1 La materialitat d’allò intangible. 21

1.0.2 El valor de l’autoria. 23

1.1 El patrimoni literari com a (poli)sistema. 25

1.1.1 L’esquema dels factors del patrimoni literari. 27

1.1.2 Anhel intel·lectual. 36

1.3 Espai, temps i llenguatge. 37

1.3.1 “Lloc literari”. 37

1.3.2 Espai-temps. 40

1.3.3 Llengua i literatura. 42

1.3.4 La traducció literària. 43

1.4 Origen del concepte: literatura i evolució del patrimoni. 45

1.5 Cànon o la subjectivitat en l’assignació de valor. 48

1.5.1 Canonitzat “versus” canònic. 49

1.5.2 Valor estètic “versus” ideologia en la canonicitat. 52

1.5.3 El cànon català. 54

1.6 La literatura a l’ensenyament. 57

2. La gestió del patrimoni literari.61

2.1 Turisme literari. 62

2.1.1 Inicis del turisme cultural i literari. 65

2.1.2 Visites als “llocs literaris”. 68

2.1.3 El codi turístic. 71

2.2 “Productes” literaris de gestió. 72

2.2.1 Cases museu. 73

2.2.1.1 L’“aura” de les cases museu. 80

2.2.2 Rutes literàries. 81

2.2.2.1 Les rutes literàries com a “hetertopies”. 85

2.2.3 Centres de gestió. 87

2.2.3.1 Tipologia dels centres de gestió. 89

2.2.4 Xarxes literàries. 92

2.3 Marc legal i d’actuació. 93

2.3.1 El marc legal català. 97

3. La gestió anglesa i catalana. 99

3.1 Anglaterra. 99

3.1.1 El turisme literari. 99

3.1.1.1 Llibres i guies literàries. 101

3.1.1.2 Les “blue plaques”. 103

3.1.2 Centres de gestió. 104

3.1.2.1 Voluntariat. 107

3.1.3 Xarxa literària. 109

3.1.4 Breus exemples. 111

3.1.4.1 La patrimonialització de Stratford-on-Avon, el poble natal de Shakespeare. 111

3.1.4.2 Haworth com a destinació turística. Les germanes Brontë. 114

3.1.4.3 La gestió de Monk’s Huse, la casa museu de Virginia Woolf. 117

3.2 Catalunya. 121

3.2.1 El turisme literari. 121

3.2.1.1 Llibres i guies literàries. 123

3.2.1.2 “Las calles de Barcelona”. 126

3.2.2 Centres de gestió. 128

3.2.2.1 Estat de la qüestió dels centres de gestió. 131

3.2.2.2 Estat de la qüestió de les rutes literàries. 133

3.2.3 Xarxa literària. 137

3.2.3.1 La Fundació Jacint Verdaguer. 139

3.2.3.2 La Fundació Josep Pla. 144

4. Valoració de la gestió del patrimoni literari català. 147

4.1 Justificació teòrica. 147

4.1.1 Vida i obra. 149

4.1.2 Institució & acadèmia. 152

4.1.3 Salvaguarda patrimonial. 154

4.1.4 Memòria i difusió social. 155

4.2 Ítems de la gestió del patrimoni literari. 157

5. Valoracions finals. 159

5.1 Aportacions. 159

5.2 Línies de recerca. 160

5.3 Proposta de gestió. 161

6. Referències bibliogràfiques. 165

7. Apèndix: entrevistes. 183

7.1 Anna Aguiló. 183

7.2 Laura Borràs. 190

7.3 Vinyet Panyella. 197

7.4 Llorenç Soldevila. 202

7.5 Magí Sunyer. 210

7.6 Carme Torrents. 215

7.7 Mariàngela Vilallonga. 222

Resum / Abstract. 229

Sobre l’autora. 230

  Monografies