Dossiers d'història terraltenca 17. Els molins d'oli tradicionals amb premsa de giny a la Terra Alta

Autors Josep Maria PÉREZ SUÑÉ; Pere RAMS FOLCH
Editorial Patronat Pro Batea Any 2017 Localització Batea
ISBN/ISSN 1578-6102 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Patronat Pro Batea Contacte
Sumari
Pròleg. 3

Introducció. 7

PRIMERA PART. QUÈ ÉS I COM S’OBTÉ L’OLI D’OLIVA?

1.- QUÈ ÉS L’OLI DE L’OLIVA I COM S’EXTREIA EN ELS MOLINS D’OLI TRADICIONALS. 15
1.1.- Què és l’oli vegetal
1.2.- El perquè de les tres fases per poder extreure l’oli de l’oliva pel sistema tradicional. 17
1.2.1.- Moldre les olives, per què? 17
1.2.2.- Exercir pressió sobre la pasta oliosa, per què? 17
1.2.3.- Decantar la fracció líquida, per què?
1.3.- El molí d’oli tradicional: arquitectura i organització dels elements necessaris per a l’extracció de l’oli. 18
1.3.1.- La nau i els elements productius. 19
1.3.2.- Els fulls de les oliasses. 21
1.3.3.- L’estable dels animals. 22
1.3.4.- El punt de captació d’aigües. 22

2.- EL MÈTODE TRADICIONAL DE MOLDRE LES OLIVES. 23
2.1.- Els antecedents directes: els molins grecoromans de fricció. 23
2.2.- Les moles emprades en el sistema tradicional: els molins trencadors moguts per força de sang. 26
2.3.- Les moles mogudes per força hidràulica. 28
2.4.- Avantatges i inconvenients del sistema tradicional de mòlta. 30

3.- DE LA PREMSA DE PALANCA A LA PREMSA DE BIGA I LLIURA. 30
3.1.- Els antecedents directes. 30
3.2.- Descripció dels elements principals d’una premsa de giny 34
3.3.- Funcionament mecànic d’una premsa de giny. 41
3.3.1.- La premsa en posició de repòs o d’inactivitat. 41
3.3.2.- La premsa en posició per parar el peu dels cofins. 41
3.3.3.- La premsa en posició de pressió. 42
3.3.4.- La premsa en posició de desparar el peu dels cofins. 43
3.4.- Comparació de tècniques de premsat emprades en el segle XIX. 44
3.5.- Avantatges i inconvenients del sistema tradicional de premsat. 48

4.- EL MÈTODE TRADICIONAL DE DECANTACIÓ DE L’OLI D’OLIVA. 50
4.1.- Descripció del sistema tradicional de decantació. 50
4.2.- Els dipòsit de decantació: un element productiu que no hi era, a la majoria de molins tradicionals. 50

5.- LA CADENA OPERATIVA DE LA PRODUCCIÓ D’OLI D’OLIVA PEL SISTEMA TRADICIONAL: DE L’OLIVERA AL SETRILL. 53
5.1.- Fases preliminars. 56
5.2.- Fases de l’extracció de l’oli. 57
5.2.1.- Les operacions preliminars. 57
5.2.2.- Preparació de la pasta. 57
5.2.3.- Separació de fracció sòlida i líquida. 59
5.2.4.- Repòs d’oli en piletes de decantació. 61
5.3.- Fases d’explotació dels subproductes: la sansa i les oliasses. 61
5.3.1.- L’oli de sansa. 61
5.3.2.- Gestió de les oliasses: un problema de contaminació ambiental. 62
5.4.- Comparació entre el sistema tradicional i els sistemes moderns d’obtenció d’oli d’oliva. 63


SEGONA PART: PROPIETAT, ADMINISTRACIÓ I DRECCIÓ DELS MOLINS D’OLI TRADICIONALS

6.- ELS MOLINS D’OLI COM MONOPOLI FEUDAL DE SENYORS I AJUNTAMENTS. 67
6.1.- Els molins d’oli com a domini senyorial de templers i hospitalers. 67
6.2.- Els molins d’oli com un bé patrimonial del comú- 73

7.- L’ARRENDAMENT DELS MOLINS D’OLI QUE FUNCIONAVEN COM UN MONOPOLI FEUDAL. 83
7.1.- Administració de la propietat: arrendador vs. propietari. 83
7.2.- Organització de l’explotació del molí: arrendatari vs. propietari. 84
7.2.1.- Plec de condicions d’un molí d’oli. 85
7.2.2.- Plec de condicions d’un molí o premsa de la sansa. 87

8.- ELS MOLINS D’OLI AMB FINALITAT LUCRATIVA. 88
8.1.- Els molins d’oli propietat d’un particulars. 89
8.2.- Els molins d’oli propietat d’una societat d’accions. 98

9.- EXPLOTACIÓ ECONÒMICA I DIRECCIÓ TÈCNICA D’UN MOLÍ D’OLI TRADICIONAL. 102
9.1.- L’explotació econòmica: ingressos i despeses. 102
9.2.- La direcció tècnica: el moliner. 109


TERCERA PART: UN INVENTARI DELS MOLINS D’OLI AMB PREMSA DE GINY DE LA TERRA ANYA

ARNES. 118
01-ARN01: Molí del Comú, Molí de l’Oli, Molinet de la Lola de Pau, Molí de l’Astoret. 118

BATEA. 122
02-BAT01: Molí de la Vila o Molí de l’Oli del Comú. 122
03-BAT02: Molí dels Alcorisa, després Molí dels Socis. 127
04-BAT03: Molí d’Algars o Molí de Roda. 132
05-BAT04: Molí de Pinyeres o Molí de Figueres. 135

BOT. 137
06-BOT01: Molí de la Vila o Molí de l’Oli. 137
07-BOT02: Molí de Freixes. 140
08-BOT03: Molí de Paladella. 142
09-BOT04: (Molí de nom desconegut). 143
10-BOT05: Molí Nou de la Vila. 144

CASERES. 145
11-CAS01: Molí de l’Oli, Molí del Don. 145
12-CAS02: Molí de Tarragó. 145

CORBERA D’EBRE. 148
13-COR01: Molí de la Vila, Molí de l’Oli. 148
14-COR02: Molí de Poldo. 151
15-COR03: Molí de Piñol. 152
16-COR04: Molí de Matebet. 152

LA FATARELLA. 153
17-FAT01: Molí de la Vila. 153
18-FAT02: Molí de Ramonet o Molí de Balitre. 156
19-FAT03: Molí del Blanquet o Molí d’Agustí. 157
20-FAT04: Molí del Comte. 159
21-FAT05: Molí de Matraques. 161
22-FAT06: Molí de Camposines. 163

GANDESA. 163
23-GAN01: Molí de la Vila, Molí del Comú, Molí de l’Oli. 164
24-GAN02: Molí del Tronc (antic Molí de Valls). 168
25-GAN03: Molí del Giny. 17
26-GAN04: Molí del Xaval. 170
27-GAN05: Molí del Morrut. 171

HORTA DE SANT JOAN. 172
28-HOR01: Molí de la Vila. 172
29-HOR02: Molí de Don Pedro. 175
30-HOR03: Molí de la Bellida. 177
31-HOR04: Molí del Mas de Manresa. 178

EL PINELL DE BRAI. 179
32-PIN01: Molí d’Oli, Molí del Senyor, Molí del Senyor Castellà d’Amposta. 180
33-PIN03: Molí de la Sansa, després Molí del Llop. 183
34-PIN03: Molí Nou, després Molí del Teixidor. 185
35-PIN04: Molí de Pantoca. 187
36-PIN05: Molí d’Espinós. 188

LA POBLA DE MASSALUCA. 191
37-POB01: Molí de la Vila (posterior Molí del Xico). 191
38-POB02: Molí dels Socis (abans Molí de Josep Llop). 195

PRAT DE COMTE. 196
39-PRA01: Molí d’Oli. 197

VILALBA DELS ARCS. 200
40-VIL01: Molí de l’Oli. 200
41-VIL02: Molí dels Socis (abans Molí de Chiveli). 202
42-VIL03: Molí de Granyena. 203
43-VIL04: Molí de Martell o Molí de Borràs. 206
44-VIL05: Molí de Mossèn Xuxim. 207

BIBLIOGRAFIA GENERAL. 209
Fonts arxivístiques. 209
Publicacions. 210

VOCABULARI TERMINOLÒGIC. 215

  Monografies