Molins, tallers i fàbriques a la Sènia. El procés d'industrialització a una comunitat rural

Autors Victòria Almuni, Mar Villabí, Eva Garcia, Manel Serra
Editorial Centre d'Estudis Seniencs Any 2003 Localització La Sénia (Terres de l'Ebre)
ISBN/ISSN Preu 3 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Seniencs Contacte Centre d'Estudis Seniencs
Sumari
Catàleg de l'exposició del mateix nom

- Presentació
- Catalunya: fàbrica d'Espanya
- La Sénia: un poble pagès?
- Les fonts d'energia: la clau en el desenvolupament
- Els molins fariners: característiques i funcionament
- Les papereres: el pas del molí a la fàbrica
- La diversificació: fins els anys 70 del segle XX
- Els inicis de la indústria del moble: de fuster a fabricant
- Els inicis de la indústria del moble: primeres generacions de fabricants
- La indústria: els darrers trenta anys


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU


  Monografies