Xavier Amorós o el temps recuperat

Autors Antoni NOMEN
Editorial Centre de Lectura de Reus Any 2017 Localització Reus
ISBN/ISSN 978-84-945335-7-0 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
Justificació. 9

Presència imperfecta. 13

Discurs/os (I). 21

L’institut de Reus dins el mite literari de la ciutat. 39

Pradell o la sublimació de la nostàlgia. 67

Potser un programa poètic. 73

On limita la mesocràcia. 83

Testimoniatge i memòria. 89

Del temps personal al temps històric. 95

Els homenets en el discurs d’Amorós: una sociologia del franquisme. 103

Discurs/os (II). 119

Epíleg recapitulatori. 135

  Monografies