Imatges dels grups escolars de Sant Just Desvern (segle XX)

Autors Brull Angela, Pere
Editorial Any 2000 Localització Sant Just Desvern (Barcelona)
ISBN/ISSN 84-920473-5-6- Preu 9,02 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Santjustencs Contacte 600 600 662
Sumari
Presentació .................................................... 9
Preàmbul i dedicatòria .................................... 13
1. Estudis Vells ............................................ 17
2. Escola de les Monges Carmelites ................ 51
3. Escoles Nacionals del carrer de la Creu ........ 59
4. Escoles de l'Ateneu ................................... 109
5. Grup Escolar Municipal ............................... 135
6. Escoles Parroquials Núria ........................... 155
7. CEIP Montserrat ....................................... 195
8. Acadèmia Políglota ................................... 217
9. Institución Cultural ................................... 223
10. Escola de l'Ateneu (segona fase) .............. 243
11. CEIP Montseny ....................................... 255
12. Escola Madre Sacramento ........................ 285
13. CEIP Canigó .......................................... 315
14. Institució "La Miranda" ............................ 351
15. ASPROCES. SJD ..................................... 375
16. IES Sant Just Desvern ............................. 387
Índex d'alumnes i mestres identificats
a les fotografies ........................................... 413
Relació de persones i entitats que han
aportat el material fotogràfic ......................... 449
Altres publicacions del Centre d'Estudis
Santjustencs ................................................ 455


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU

  Monografies