Publicacions, articulistes i editors a Sant Andreu de Palomar (1868-1938)

Autors Pere GUAITA JIMÉNEZ i Yolanda INSA SAURAS
Editorial CE Ignasi Iglésias Any 2006 Localització Sant Andreu de Palomar - Barcelona
ISBN/ISSN Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Contacte
Sumari
Justificació. 7

Presentació. 11

Introducció. 15

Els noticiaris, comunicadors de la vida quotidiana de la població. 19

Òrgans i revistes de contingut polític, exemples del moviment ideològic. 43

L’avantguarda cultural durant el primer terç del segle XX. 59
Els butlletins excursionistes, trescant a peu per tota Catalunya. 85
Revistes de contingut sardanístic. 95
Per la Festa Major... el Mosaic Andreuenc. 103

Revistes religioses, a cavall entre la moralitat i la doctrina. 107

Passió per l’esport. 121

Vehicles comercials i de promoció econòmica. 125

Publicacions satíriques, hereves d’una llarga tradició. 131

Catàleg de publicacions. 135

Bibliografia. 173

  Monografies