Bolets de Menorca

Autors Guillem MIR; Josep Lluís MELIS; Cristòfol MASCARÓ
Editorial Institut Menorquí d'Estudis Any 2017 Localització Maó
ISBN/ISSN 978-84-15291-26-8 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut Menorquí d'Estudis Contacte
Sumari
Pròelg, 9

Com emprar aquesta guia. 12

Introducció: l’illa de Menorca. 14

Introducció a la micologia. 18

Identificació i recollida: bones pràctiques. 21

On anar a cercar bolets. 33

Bolets tòxics i intoxicacions. 34

Classificació taxonòmica. 39

Claus dels principals gèneres de bolets. 43

Descripció de les espècies. 51
1.- Boletas. 52
2.- Tussulals. 78
3.- Agaricals. 124
3.1.- Agaricals I. Higroforoides. 124
3.2.- Agaricals II. Marasmioides. 136
3.3.- Agaricals III. Pluteoides. 150
3.4.- Agaricals IV. Tricholomatoides. 172
3.5.- Agaricals V. Agaricoides. 213
3.6.- Agaricals VI. Cortinarioides. 244
4.- Afil·loforals. 304
5.- Heterobasidiomicets. 304
6.- Gasteromicets. 307
7.- Ascomicets. 324

Glossari. 355

Índex per gènere. 361

Índex per nom científic. 363

Índex per nom popular. 372

Bibliografia. 378

Apèndix. 384

  Monografies