El sublim i el quotidià dels fars de Catalunya: Paisatge, tècnica, cultura i societat a partir dels àlbums de visites. En el centenari del far de Tossa

Autors David MORÉ AGUIRRE
Editorial CE Tossencs Any 2017 Localització Tossa de Mar
ISBN/ISSN 978-84-941951-5-0 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Tossencs Contacte
Sumari
Abreviatures. 11

Agraïments. 13

Prefaci. Els fars visitats. 15

1.- Introducció. 69
1.1.- Justificació de l’estudi. 69
1.2.- Breu introducció als fars i als faroners. 72
1.3.- La font documental analitzada. 81
1.4.- El règim de visites als fars. 90

2.- Els llibres de visites. 99
2.1.- Visió de conjunt. 99
2.2.- Ressò literari dels llibres de visites. 104
2.3.- Els enginyers. 110
2.3.1.- Visites d’obra i d’inspecció. 110
2.3.2.- Visites de representants dels ports. 117
2.4.- Punt de referència de la sociabilitat local. 122
2.4.1.- Comunions i matrimonis. 122
2.4.2.- Lleure dominical i sociabilitat. 125
2.4.3.- Icona per a l’emigrant. 127
2.5.- Excursionistes i visitants. 130
2.5.1.- L’excursionisme. 130
2.5.2.- La sociabilitat obrera i menestral. 138
2.5.3.- Visites del món de la premsa. 143
2.6.- El fenomen turístic. 147
2.6.1.- Els balnearis. 148
2.6.2.- L’estiueig. 149
2.6.3.- Els estrangers. 156
2.6.4.- La difusió dels moderns mitjans de comunicació. 163
2.6.5.- La difusió del terme Costa Brava. 170
2.7.- Visites pedagògico-educatives. 171
2.7.1.- Visites universitàries. 171
2.7.2.- Visites acadèmico-escolars. 182
2.8.- Visites d’autoritats. 194
2.8.1.- Visites d’autoritats religioses. 194
2.8.2.- Visites d’autoritats polítiques i diplomàtiques. 196
2.8.3.- Visites d’autoritats militars i policials. 205
2.9.- Visites del món de la música, l’espectacle i l’esport. 206
2.10.- Visites del món de l’empresa, la indústria i el comerç. 212
2.11.- Testimoni del pas dels faroners i les seves famílies. 271
2.11.1.- Visites d’enginyers i faroners estrangers. 218
2.11.2.- Visites de treballadors que anaven al far a fer obres i manteniment. 220
2.11.3.- La joia per naixements i matrimonis al far. 221
2.11.4.- El dol per la mort al far. 223
2.11.5.- La cordial benvinguda i la tristesa de l’adéu. 224
2.11.6.- Les visites d’amics i familiars. 229
2.11.7.- Reivindicacions laborals. 231
2.11.8.- El retorn de qui havia passat la infància al far. 234
2.12.- Notícia d’esdeveniments socials. 237
2.13.- Notícia d’esdeveniments polítics. 238
2.15.- Percepcions paisatgístiques i evocacions filosòfiques. 244
2.15.1.- El paisatge. 245
2.15.2.- El pensament filosòfic. 258
2.15.3.- El pensament polític. 273
2.15.4.- L’expressió de sentiments i emocions. 282
2.15.5.- Les inspiracions artístiques. 285
2.16.- La llengua. 297

3.- Conclusions

Apèndix. 30

Bibliografia. 435

Índex onomàstic. 443

Cloenda. 461

  Monografies