Un segle i mig de cultura a Reus i Catalunya. La cultura que ha generat el Centre de Lectura

Autors Joan NAVAIS (coord.)
Editorial Centre de Lectura de Reus Any 2017 Localització Reus
ISBN/ISSN 978-84-8424-604-6 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
Xavier FILELLA FARGAS. Presentació. 9

Anton PÀMIAS MARTORELL. Construint damunt del que ja està construït: evolució de la seu del Centre de lectura, 1859-2017- 13

Magí SUNYER. De Reus a Catalunya. 27

Magí SUNYER. Posteritat de la colla de ca l’Aladern. 33

Montserrat CORRETGER. El Centre de Lectura de Reus: projecció cap a la Catalunya policèntrica noucentista. 39

Joaquim MALLAFRÈ. Traductors. 47

M. Rosa MOLAS CAPDEVILA. La reserva de la biblioteca del Centre de Lectura. 53

Montserrat DE ANCIOLA. La biblioteca del Centre de Lectura, present i futur. 63

Ester FERRANDO. Testimoni d’una història. 73

Albert MACAYA. Arts visuals al Centre de Lectura: un espai per a la creativitat. 83

Xavier FERRÉ TRILL. Comunitat imaginada. 91

Natàlia BORBONÈS. Passat, present i futur de les Edicions del Centre de Lectura. 99

Dolors JUANPERE i Xavier FILELLA. El Teatre Bartrina, cent deu anys d’història. 105

Isabel MARTÍNEZ. El Cineclub del Centre de Lectura. Del plaer de la mirada a la gosadia del debat. 115

Jaume MASSÓ CARBALLIDO. Els Museus del Centre de Lectura de Reus (1860-1940). 125

Joan NAVAIS. El Centre de Lectura i els orígens de la ràdio a Reus i a les comarques del Camp. 129

Andreu FERRÉ TRILL. La Secció Excursionista, 116 anys reivindicant el país mitjançant l’excursionisme. 133

Frederic SAMARRA. La projecció nacional i internacional de la Secció Coral del Centre de Lectura (1860-1908). 141

Francesc ARTERO. La Secció d’Estudis Socials, impulsora del debat local i del prestigi nacional del Centre de Lectura. 147

Xavier FERRÉ. Dinàmiques de catalanització. 151

Josep FÀBREGAS ROIG. El Centre de Lectura en el marc dels ateneus de Catalunya. 159

Marc FERRAN. La galeria de fills il·lustres. 165

Enric AGUADÉ. Les “Converses sobre temes d’interès local” organitzades pel Centre de Lectura el 1931. 169

Quim BESORA. El Centre de Lectura durant els anys que canvià el règim (1975-1979 i una mica més). 173

Rafel FERRÉ. Les roses a la ciutat de Reus. 177

Xavier AMORÓS i Dolors SUGRAÑES. Les escoles del Centre de Lectura. Una aproximació. 183

Annex. Àmbits de l’exposició “un segle i mig de cultura a Reus i Catalunya. La cultura que ha generat el Centre de Lectura”. 187

Ferran ESCIVILL CIVIT. Apèndix fotogràfic de l’exposició “un segle i mig de cultura a Reus i Catalunya. La cultura que ha generat el Centre de Lectura”, instal·lada al Museu de Reus i a la Sala Fortuny del Centre de Lectura, del 27 d’abril a l’1 de juliol de 2017. 191

  Monografies