Els moviments socials contemporanis: Treball, solidaritat i lluita a les terres de Lleida

Autors Enric VICEDO I RIUS; Jordi SOLDEVILA I ROIG
Editorial IE Ilerdencs i Pagès editors Any 2015 Localització Lleida
ISBN/ISSN 978-84-9975-603-5 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Contacte
Sumari
Presentació. 5

PART I. CONFLICTE SOCIAL EN LA TRANSICIÓ DE L’ANTIGA SOCIETAT A LA NOVA. 11

Capítol 1. La crisi del règim senyorial i la penetració del capitalisme. Innovació i resistència (1808-1868). 13
Consolidació de la propietat privada i alternatives pageses. 15
- El precedents. 15
- Cap a la consolidació de la propietat privada de terres i mitjans de producció. 21
El problema de la usura. 25
La lluita contra el delme. El cas del Capítol de canonges i del degà de la Catedral de Lleida. 28
- Crisi de la renda decimal i lluita pagesa. 29
- Els arguments de l’Església. 34
- Les estratègies pageses de frau al delme. 36
La resistència pagesa a les rendes il·legítimes. 45
Resistències locals al procés desamortitzador. 50
Les resistències comunitàries a la pèrdua dels comunals a la muntanya lleidatana. 53
Liberals i carlins. 56

Capítol 2. Canvi social i participació ciutadana (1808-1868). 61
Antecedents. El motí de les quintes a Cervera. 61
Del motí de les quintes a l’intent revolucionari del motí del Femeret. 65
El liberalisme i els primers moviments ciutadans (1820-1823). 72
Intensificació de les lluites socials, bullangues, aldarulls populars i juntes (1833-1840). 75
La revolta institucionalitzada (1840-1843). 85
La reivindicació de les classes populars: el motí dels consums. 88


PART II. CONFLICTIVITAT SOCIAL I NOVES FORMES ASSOCIATIVES (1868-1920). 93

Capítol 3. Associacionisme pagès i lluita per unes millors condicions de vida (1868-1920). 95
La lluita per la propietat de la terra. 95
Un conflicte tardà: el Capítol reivindica els béns de la beneficència. 104
Cambres agràries, cooperatives i sindicats. 108
- La llei de cambres agràries i la Cambra Agrícola de Maldà. 110
- La Cambra Oficial Agrícola de Lleida i sa comarca. 111
- Origen del moviment cooperatiu. El sindicalisme cooperatiu a partir de la llei de sindicats de 1906. 112
- La Sociedad Agrícola Práctica. 116
- El Sindicat Agrícola de Guissona i sa Comarca i el Sindicat Agrícola de Cervera i sa Comarca. 118
- La Cambra Agrícola de Lleida i sa Comarca. El baró de Casa Fleix i la Cambra de Lleida. 119
- Reivindicacions de la cambra en l’etapa d’Enric d’Hostalric. 121
- La cambra i la nova llei de cambres agràries provincials de setembre de 1919. 128

Capítol 4. Dels primers conflictes urbans a l’orientació anarcosindicalista del moviment obrer (1868-1920). 133
L’aparició del moviment obrer (1868-1874). 133
De la revolta pels consums a la crisi del primer moviment obrer (1874-1900).
La reorganització del moviment obrer (1900-1909). 154
La Setmana Tràgica (1909). 161
La consolidació de l’obrerisme (1910-1915). 165
El decantament del moviment obrer cap a l’anarcosindicalisme. 172


PART III. LA RADICALITZACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS (1915-1939). 177

Capítol 5. Lluita per la terra i els recursos en un context de canvi social (1915-1939). 179
La lluita per les terres dels beneficiats de la catedral de Lleida, 1918-1935. 179
- El context històric. 184
- La versió dels beneficiats. 185
- La realitat contractual. 186
La conflictivitat en la zona regada pels Canals d’Urgell fins 1931. 188
- El conflicte entorn de la perpetuïtat en la concessió del canal a la societat Canal de Urgel, 1882-1888. 189
Conflicte social agrari durant l’etapa republicana. 191
Les col·lectivitzacions a les terres de Lleida. 198
- Colectividad Campesina Adelante – CNT-AIT. 198

Capítol 6. Maduresa i radicalitat del moviment obrer (1915-1939). 204
La vaga revolucionària de 1917. 201
L’efervescència del moviment obrer i la vaga de La Canadenca. 204
De l’estratègia revolucionària a la unió per les llibertats. L’obrerisme durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). 214
El moviment obrer durant l’etapa republicana, entre la divisió i la descoordinació (1931-1936). 217
L’insurreccionalisme, els intents revolucionaris i el triomf revolucionari durant la guerra civil. 225

PART IV. DICTADURA, RESISTÈNCIA I RECUPERACIÓ I RENOVACIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS (1939-1980). 233

Capítol 7. Els canvis en el món rural. 235
Sindicalisme, cooperativisme i el nou règim. 236
Submissió i resistència des de les “hermandades de labradores y ganaderos”. 240
La redempció de les emfiteusis i l’impacte sobre els pagesos precaris a les terres de Lleida. 243
- De parcers i emfiteutes a propietaris: nou context, noves realitats. 243
La resolució del conflicte de les terres dels beneficiats i les dificultats dels parcers de Montagut. 246
Comunitats de regants. 251
- La Comunitat Central de Regants dels Canals de Pinyana i Fontanet. La lluita per la igualtat de tots els regants. 253
- La Comuntiat General e Regants dels Canals de Pinyana i Fontanet. Una organització abocada a l’escissió en dues comunitats. 255
La resistència sindical al camp lleidatà durant el darrer franquisme. De les “hermandades” a les cambres agràries i a la Unió de Pagesos. 257

Capítol 8. Repressió i ressorgiment del moviment obrer i nous moviments socials urbans. 261
Entre la repressió i la resistència (1939-1960). 261
El primer moviment veïnal, immigració i antifranquisme. 266
El ressorgiment del moviment obrer. 268
El moviment veïnal modern. 271
El feminisme, un moviment social discontinu. 274

PART V. EPÍLEG. ELS NOUS REPTES DE LES SOLIDARITATS PAGESES I URBANES. 279

  Monografies