Indústria i comerç del suro: Els Torrellas de Tossa (1879-1923)

Autors Joaquim ALVARADO COSTA i Francisco Manuel PAREJO MORUNO
Editorial CE Tossencs Any 2016 Localització Tossa de Mar
ISBN/ISSN 978-84-941951-4-3 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Tossencs Contacte
Sumari
Pòrtic. 9

Abreviatures. 17

Agraïments. 19

1.- INTRODUCCIÓ. 23
1.1.- Indicacions prèvies i objectius. 23
1.2.- Les històries d’empreses: una eina bàsica per al coneixement de la història del negoci del suro. 28
1.3.- Fonts documentals. 33
El suro i la natura. 42

2.- ELS MESTRES I ELS TORRELLAS. ANTECEDENTS I ORIGEN DEL SEU CAPITAL. 49
2.1.- El capità de vaixell Josep Mestres Auger. 50
2.2.- El flequer Dalmau Torrellas Pujol. 56
2.3.- Els descendents de Josep Mestres i Dalmau Torrellas. La unió de dues grans famílies de Tossa. 59

3.- EL CONTEXT HISTÒRIC: EL NEGOCI DEL SURO A ESPANYA FINS EL 1879. 65
3.1.- Orígens i desenvolupament de la indústria surera a Catalunya. 66
3.2.- Suro i taps a Tossa. 78
3.3.- Surers catalans a Extremadura. 91

4.- L’ARRENCADA. ELS PRIMERS ANYS I ELS PRIMERS NEGOCIS DE “TORRELLAS, MESTRES Y COMPAÑIA (1879-1890). 105
4.1.- El “desembarcament” a Extremadura: les escriptures de març i juny de 1879. 107
4.2.- La primera societat. 117
4.3.- La política de proveïment de suro, 1880-1890. 123
4.4.- Les modificacions de 1885. 132
4.5.- La fàbrica de Tossa en el context surer tossenc de 1880-1890. 136
4.6.- Els Trrellas a Serrejón, els primers anys. 141
4.7.- La suspensió de pagament de Jaume Moré Bosch. 146
4.8.- La mort de Cosme Remus i la seva herència. 149
El suro i la música. 155

5.- CONSOLIDACIÓ I AUGE (1890-1899). 169
5.1.- Les modificacions de 1890-1891. 171
5.2.- La política de compra de finques a Cáceres. 176
5.3.- L’arrendament de les “dehesaas” de Serrejón. 185
5.4.- “La Valenciana”: “Joia de la corona” del patrimoni Torrellas a Extremadura. 190
5.5.- Desvinculació definitiva de Jaume Moré Bosch. 194
5.6.- Una empresa de prestigi... en un entorn local de crisi. 195
5.7.- Desvinculació definitiva dels mestres (1896-1899). 204

6.- LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL NEGOCI (1899-1906). 211
6.1.- Els grans magatzems de Girona. 217
6.2.- La sucursal d’Hamgurg. 220
6.3.- La sucursal de Leeds. 229
6.4.- La política de recerca de suro a Estremadura. 231
6.5.- De Torrellas e Hijos a Torrellas Hermanos. 234
El suro i la pintura. 239
6.6.- Els Torrellas i les altres fàbriques de suro de Tossa a principis del segle XX. 243
6.7.- Els béns immobles de la família Torrellas a Tossa. 254
6.8.- Pre Torrellas Nadal, alcalde de Tossa. 258
6.9.- La divisió de 1906. 262

7.- DESPRÉS DE LA SEPARACIÓ (I): ELS NEGOCIS DE PERE TORRELLAS (1906-1919). 275
7.1.- Dos gendres que esdevindrien socis: Francisco de Paula Aromir Badosa i Eduard Freixedas Segarra. 278
El suro i la literatura. 288
7.2.- L’activitat comercial de Pere Torrellas Nadal a Extremadura i Andalusia. 294
7.3.- L’acció empresarial a Sant Feliu de Guíxols. 300
7.4.- Pere Torrellas Nadal i Tossa entre 1906 i la fi de la Primera Guerra Mundial. 308
7.5.- Pere Rorrellas Nadal: proveïdor a empreses sureres catalanes. 324
7.6.- Pere Torrellas Nadal: els negocis exteriors. 329
7.7.- La pesca de la Xàvega i la salaó de peix. 335
7.8.- La fàbrica de farina La Placentina de Plasencia. 344
7.9.- Pere Torrellas Nadal: corresponsal de banca. 353

8.- DESPRÉS DE LA SEPARACIÓ (II): ELS NEGOCIS DE TORRELLAS HERMANOS (1906-1919). 361
8.1.- De Serrejón a Cáceres. 364
8.2.- La política de recerca de suro al sud-oest d’Espanya. 372
8.3.- L’acció empresarial a Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Tossa. 380
8.4.- Torrellas Hermanos, proveïdors de suro a empreses catalans. 389

9.- ELS DARRERS ANYS I LA “RUÏNA” DE 1923. 397
9.1.- Hijos de P. Torrellas Nadal s. c.: la continuïtat dels negocis de Pere Torrellas. 400
9.2.- Torrellas Hermanos: sobreviure a Secundino Torrellas. 408
9.3.- 1921-22: les cases Torrellas en dificultats. 413
9.4.- Les fallides de primavera de 1923. 427
9.5.- Embargaments i adjudicacions: el destí del patrimoni Torrellas. 434
El suro i el lleure. 450

Llinda. 455

10.- LA DESCENDÈNCIA DELS GERMANS TORRELLAS NADAL, UNS APUNTS BIOGRÀFICS. 459
10.1.- Josep Torrellas Mestres. 461
10.2.- Rosa Torrellas Mestres. 472
10.3.- Carme Torrellas Mestres. 483
10.4.- Simeón Torrellas Mestres. 491
10.5.- Maria Torrellas Mestres. 503
10.6.- Engràcia Torrellas Garriga. 508
10.7.- Anna Torrellas Garriga. 508
10.8.- Anna Ulpiana Torrellas Rivas. 518
10.9.- Camilo Torrellas Rivas. 518
10.10.- Dalmau Torrellas Rivas. 521
10.11.- Secundino Torrellas Rivas. 525

11.- CONTINUÏTAT DE L’ESPERIT EMPRESARIAL: ELS AROMIR. 529

12.- EPÍLEG. 539

APÈNDIXS. 547
Cartografia. 548
Arbre genealògic. 550
1.- Traspàs del negoci de Cosme Remus (1879). 552
2.- Adquisició de les finques de Serrejón (1879). 555
3.- Constitució de la societat Torrellas, Mestres y Compañía (1879). 556
4.- Modificacions a la soceitat Torrellas, Mestres y Compañía (1885). 567
5.- Carta de Josep Mestres Auger publicada a “El distrito Farnense”, 29 de juliol de 1894. 581
6.- Constitució de la societat Torrellas Hermanos (1903). 584
7.- Carta de Pere Torrellas Nadal publicada a “La Lucha”, 14 de gener de 1904. 610
8.- Separació de Pere Torrellas de la societat Torrellas Hermanos (1906). 611
9.- Conveni després de la separació de Pere Torrellas de la societat Torrellas Hermanos (1906). 615
10.- Escriptura de liquidació de Torrellas Hermanos (1922). 619
11.- Deutors de la societat Hijos de P. Torrellas Nadal, s. c. (1923). 622

BIBLIOGRAFIA. 627

ÍNDEX ONOMÀSTIC. 637

ÍNDEX TOPONÍMIC. 649

  Monografies