Fires i mercats a Vilafranca i al Penedès: Economia i sociabilitat

Autors Ramon ARNABAT (coord.); Daniel SANCHO; Maria SOLER; Jordi VIDAL
Editorial Institut d'Estudis Penedesencs Any 2016 Localització Vilafranca del Penedès
ISBN/ISSN 978-84-15017-25-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte
Sumari
Portalada. 7

Presentació. 9

Capítol I
Maria SOLER SALA. FIRES I MERCATS A VILAFRANCA I AL PENEDÈS MEDIEVAL
1.- Intercanvis i mercat: orígens remots. 11

2.- Primers temps medievals (segles V-X). 12
2.1.- De l’època visigoda a la conquesta comtal. 12
2.2.- Estructura poblacional. 13
2.3.- Primers indicis d’intercanvis

3.- L’esplendor feudal (segles XI-XIII). 16
3.1.- Concentració de l’hàbitat. 16
3.2.- Vers una intensa activitat comercial. 18
3.3.- Els mercats penedesencs. 18
3.3.1.- Un mercat antic: la Granada. 18
3.3.2.- La fundació d’una “vila franca”: Vilafranca del Penedès. 20
3.3.3.- Noves concessions de mercats. 22
a) L’Arboç. 22
b) Sant Quintí de Mediona. 23
c) Vilanova de Cubelles. 24
d) La Múnia. 24
e) Pontons. 25
3.4.- Petites places locals. 25
3.5.- Jerarquia de mercats al Penedès. 26
3.5.1.- Els mercats setmanals. 26
3.5.2.- Les fires anuals. 27
3.5.3.- Els mercats intermitents. 28
3.6.- La xarxa de mercats feudal. 28

4.- Baixa edat mitjana (segles XIV-XV). 30
4.1.- La Vilafranca baixmedieval. 30
4.2.- Mercats i fires a Vilafranca. 31
4.3.- Venedors, compradors i productes. 32
4.4.- La funció social del mercat. 33

Capítol II
Jordi VIDAL. FIRES I MERCATS A VILAFRANCA A L’ÈPOCA MODERNA (SEGLES XVI-XVIII)

1.- Introducció. 35
1.1.- Les fonts històriques per a l’estudi de fires i mercats. 35
1.2.- La xarxa de camins. 36
1.2.1.- Els camins durant els segles XVI i XVII. 36
1.2.2.- Els camins durant el segle XVIII. 38

2.- Les fires i els mercats a l’època moderna. 41
2.1.- Unes primeres consideracions generals. 41
2.2.- Les fires a la Vilafranca dels segles XVI-XVIII. 43
2.2.1.- La Fira del Congre o de la Quaresma. 44
2.2.2.- La Fira dels Apòstols. 45
2.2.3.- La Fira de Sant Lluc i la Fira de Sant Simó i Sant Judes. 46
2.2.4.- La Fira de Sant Tomàs. 47
2.3.- Unes consideracions general sobre el mercat de Vilafranca durant els segles XVI-XVIII. 47
2.4.- La vida quotidiana a les fires i els mercats. 48
2.4.1.- Introducció. 48
2.4.2.- El marc espacial. 49
2.4.3.- Qui participa en les fires i els mercats? 54
2.5.- Els professionals: botiguers i marxants. 58
2.6.- Aspectes no comercials de fires i mercats. 64
2.6.1.- Fires, lleure i protesta. 64
2.6.2.- Mercats i fires: una oportunitat per als delinqüents. 66
2.6.2.1.- Els robatoris. 66
2.6.2.2.- Comerç de productes robats. 67
2.6.2.3.- Els lladres “sicateros”. 68

3.- El control municipal del comerç. 69
3.1.- El vessant fiscal del comerç. 70
3.2.- Els mostassafs. 72
3.2.1.- Els capítols de mostassaferia. 72
3.2.1.1.- Dels “afinadors” a les mesures. 73
3.2.1.2.- Dels productes. 76

Capítol III
Daniel SANCHO PARÍS. FIRES, MERCATS I COMERÇ A LA VILAFRANCA DEL SEGLE XIX
1.- Introducció. 83
2.- L’agricultura, base del comerç a Vilafranca. 83
3.- Les millores en els transports de mercaderies i de persones: les carreteres i el ferrocarril. 85
3.1.- Les carreteres. 85
3.2.- El ferrocarril. 86

4.- Les fires de Vilafranca al segle XIX. 88
4.1.- Introducció. 88
4.2.- La Fira o Mercat del Congre. 88
4.3.- La Fira del Primer de Maig. 88
4.4.- La Fira del Sembrar. 91
4.5.- La Fira de Sant Tomàs. 91

5.- El mercat setmanal. 92
5.1.- Els mercats estacionaris dins del mercat de Vilafranca. 95

6.- La inspecció dels productes dels mercats: els aspectes sanitaris i el control dels productes. 97

7.- La inseguretat a les fires i als mercats. 101

8.- Les carnisseries i les peixateries. 101

9.- Els mercats a cobert. 102
9.1.- El mercat de la carn i el peix. 102
9.2.- El mercat de les gallines mortes. 104

10.- La fiscalitat a les fires, el mercat i el comerç a Vilafranca. 107

Capítol IV
Ramon ARNABAT MATA. FIRES I MERCATS AL SEGLE XX: ECONOMIA I SOCIABILITAT

1.- Crisi de les fires i empenta del mercat: 1900-1930. 113
1.1.- La crisi de les Fires de Maig. 113
1.2.- L’expansió del mercat dels dissabtes. 115
1.3.- El mercat segons la premsa local. 119

2.- Les fires i el mercat de la República: 1931-1938. 124
2.1.- El mercat setmanal dels divendres. 125
2.2.- La recuperació de les Fires de Maig. 129

3.- Les fires i el mercat del franquisme: 1939-1975. 139
3.1.- Mercat setmanal els dissabtes. 140
3.2.- Les “Ferias de la Viña y el Vino” (1943-1973). 143
3.3.- La recuperació de les Fires de Maig i de Sant Tomàs. 151
3.4.- La crisi d’un model de fires. 161

4.- Les fires de la transició, 1976-1979. 166

5.- Les fires i el mercat de la democràcia restaurada: 1979-2015. 169
5.1.- El mercat dels dissabtes. 169
5.2.- Els mercats municipals de Sant Salvador i la Pelegrina. 170
5.3.- Les fires als anys vuitanta. 173
5.4.- El Firaví. 178
5.5.- Les fires al nou emplaçament, 1991-2015. 184

Cloenda. 191

Arxius i bibliografia. 193

  Monografies