100 nobles i senyors de l'entorn d'Arnau Mir de Tost

Autors Eduard GONZÁLEZ MONTARDIT
Editorial Fundació Arnau Mir de Tost Any 2015 Localització Àger
ISBN/ISSN 978-84-944197-3-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Fundació Arnau Mir de Tost Contacte
Sumari
In memorial. 5

Semblança. 7

Pròleg. 9

Introducció. 19

PRIMERA PART

CAP. I – ARISTOCRÀCIA ECLESIÀSTICA
1.- Nicolau I (990-1061). 25
2.- Alexandre II (1061-1073). 26
3.- Abat Oliba, abat de Ripoll i Cuixà i bisbe de Vic (971? – 1046). 27
4.- Ermengol (Sant), bisbe d’Urgell (1010-1035). 30
5.- Eribau, bisbe d’Urgell (1036-1040). 33
6.- Guillem Guifré, bisbe d’Urgell (1042-1075). 36
7.- Arnulf, bisbe de Roda-Urgell (1023-1067). 39

CAP. II - ABATS DE LA CANÒNICA DE SANT PERE D’ÀGER
8.- Ramon, primer abat de Sant Pere d’Àger. 45
9.- Guillem Ramon, segon abat de Sant Pere d’Àger. 47

CAP. II – ARISTOCRÀCIA REIAL
10.- Sanç III, el Major de Navarra (1000-1035). 55
11.- Ramir I, rei d’Aragó (1035-1063). 57
12.- Sanç Ramir, rei d’Aragó (1063-1094)- 58

CAP. IV – ARISTOCRÀCIA COMTAL
IV.1.- COMTES D’URGELL
13.- Ermengol I, el de Còrdova (992-1010). 62
14.- Ermengol II, el Pelegrí (1010-1038). 69
15.- Constança, comtessa (1030? – 1066?). 74
16.- Ermengol III, el de Barbastre (1038-1066). 76
17.- Sança, comtessa d’Urgell (1060? – 1072?). 86
18.- Ermengol IV, el de Gerb (1066-1092). 89

IV.2.- COMTES DE BARCELONA
19.- Ramon Borrell (992-1017)- 107
20.- Ermessenda, comtessa de Barcelona (c. 972 – 1058). 110
21.- Berenguer Ramon I, el Corbat, comte de Barcelona. 113
22.- Ramon Berenguer I, comte de Barcelona (1035-1076). 116
23.- Almodis, comtessa de Barcelona (c. 1020-1071). 122

IV.3.- COMTES DE CERDANYA
24.- Guifré, comte de Cerdanya (988-1035). 127
25.- Ramon Guifré, comte de Cerdanya (1035-1068)- 128

IV.4.- COMTES DE PALLARS
26.- Ramon IV Ermengol, comte de Pallars Jussà (1011-1047). 131
27.- Ramon V Ramon, comte de Pallars Jussà (1047-1098). 133

CAP. 4 – NISSAGA D’ARNAU MIR DE TOST
28.- Arnau Ramon, comte de Pallars Jussà (1098-1111). 143
28.- Miró i Sança, pares d’Arnau Mir de Tost. 144
29.- Valença, filla d’Anau Mir de Tost (s. 1035? – 1098?), comtessa de Pallars Jussà. 146
30.- Arnau i Guillem fills d’Arnau Mir de Tost. 150
31.- Sança i altres filles d’Arnau Mir de Tost. 153
32.- Letgarda, filla d’Arnau Mir de Tost (1038? – 1080?). 154
33.- Ponç Guerau de Cabrera, vescomte de Girona (1030? – 1094?). 157
34.- Guerau Ponç, primer vescomte d’Àger (1093-1132). 162


SEGONA PART

CAP. VI – LA VELLA GUÀRDIA
35.- Guillem, vescomte d’Urgell i nissaga. 181
36.- Miró Guillem, vescomte d’Urgell. 186
37.- Bremund, vescomte de Cardona i nissaga. 190
38.- Trasver de Capolat i nissaga. 195
39.- Guillem de Meià i nissaga. 197
40.- Ramon de Caboet i nissaga. 201
41.- Arnau de Peramola i nissaga. 205
42.- Guitard i Ramon Guitard de Pinell. 206
43.- Guillem de Lavansa i nissaga. 207
44.- Mager de Toló. 210
45.- Miró de Pons i nissaga. 212
46.- Borrell de Taravau i nissaga. 20
47.- Marcobau de Montmagastre. 234
48.- Ricolf de Salinoves. 235
49.- Guillem Arnau. 237
50.- Isarn Ramon de Santalinya. 240
51.- Guitard Arnau. 241
52.- Ponç Bonfill, marc jutge. 243
53.- Miró de Solsona. 244
54.- Miró de la Fabregada. 245
55.- Ricard Altemir de Clarà. 246

CAP. VII – FEUDALS DE SEGONA GENERACIÓ
56.- Ramon Borrell de Taravau/Taravall. 251
57.- Ramon Guillem de Lloberola. 252
58.- Ramon Guillem de Montcada. 255
59.- Ramon Guillem d’Òdena. 256
60.- Ramon Guillem de Taüs. 257
61.- Ramon Guillem de Joval. 258
62.- Bernat, Berberga i Seniofred(?), germans d’Arnau. 259
63.- Borrell de Tost. 261
64.- Ponç Mir de Carcolze. 262
65.- Company Ballomar. 264
66.- Isarn Bernat. 266
68.- Mir Mir de Mur. 270
69.- Ramon Arnau de Meià. 273
71.- Exabel i Garoca. 279
72.- Crispió. 281
73.- Felmir. 282
74.- Ramon Sanç. 283
75.- Guitard Isarn de Caboet. 286
76.- Gekal Bonnessine. 288
77.- Berenuer Isarn d’Àger. 289
78.- Sal·la Imble. 297
79.- Joan Gazalon. 299
80.- Bernat Trasver de Benavent. 300
81.- Isarn de Sant Jaume. 303
82.- Dalmau Isarn de Riner. 304
83.- Amat Elderic d’Orís. 308
84.- Gerbert Mir. 310
85.- Galcerà Erimany. 312
86.- Dalmau Bernat. 317
87.- Ramon Miró d’Orcau. 322
88.- Miró Borrell. 324
89.- Ramon Miró d’Aguda. 326
90.- Bertran Borrell. 328
91.- Brocard Guillem. 330
92.- Miró Isarn. 333
93.- Roger Humbert. 336
94.- Ricard Altemir de Tàrrega. 340
96.- Albert Isarn. 341
97.- Bernat Ramon de Camarasa. 342
98.- Guillem Isarn. 345
99.- Miró Gombau. 347

CAP. VIII – CANONGES DE SANT PERE D’ÀGER
100.- Membres del Capítol de Sant Père d’Àger en l’època d’Arnau. 351

  Monografies