Participar a la ciutat: El Consell de Nois i Noies de l'Hospitalet

Autors Carolina Batet i Susagna Escardíbul (coord.)
Editorial CEL'H Any 2016 Localització L'Hospitalet de Llobregat
ISBN/ISSN 978-84-944597-2-6 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte
Sumari
Presentació. 11

El Consell de Nois i Noies de l’Hospitalet: l’aprenentatge de la participació. 13
I. Com es gesta i va prenent forma el projecte. 15
II. El marc conceptual i legislatiu. 49
III. Organització i funcionament. 55
IV. Aprendre a participar, participar per aprendre. 63

L’experiència de participar. 69
I. El plenari de la constitució del Consell de Nois i Noies. 71
II. El treball i les activitats dels grups. 79
III. El segon plenari. 95
IV. El plenari de tancament. 107
V. La petjada del Consell de Nois i Noies a la ciutat. 115

Sobre la participació dels infants de la ciutat. 133
I. La participació al CNiN i la participació a l’escola (Jordi Albesa i Colomer). 135
II. Participar al Consell de Nois i Noies des de l’Institut. Una activitat d’APS (Enric Roldán Bermejo). 145
III. Participació juvenil en la definició de la ciutat des dels Consells d’Infants (Emili Hormias Laperal, Roger Riera Cereijo i Sandra Bestraten Castells). 157
IV. Què aporta a la política i a la ciutat el Consell de Nois i Noies (Lluís Esteve Garnés). 167
V. Una instantània, uns pilars sòlids i alguns reptes de futur de la participació dels infants i adolescents als municipis (Ana Novella). 175

  Monografies