Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats i xarrabascos: Els camins històrics de la plana selvatana (la Selva i el Gironès)

Autors Elvis MALLORQUÍ (coord.)
Editorial Centre d'Estudis Selvatans Any 2016 Localització Santa Coloma de Farners
ISBN/ISSN 978-84-937790-6-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Sumari
Els camins històrics de la Selva, de la Via Augusta a finals del segle XIX. 11
- “Per tot hi ha cent llegües de mal camí”. 12
- “Si vols fer bona drecera, no deixis la carretera”. 14
- “Camí pla, marrada no fa i si la fa petita serà”. 16
- “No deixis les sendes velles per les novelles”. 17
- “En penes i en camins es fan els amics”. 21
- “Si de camí no et vols errar, no et dolgui preguntar”. 22
- “Per a fer camí, bon calçat i bon vi”. 22
- “Carro que es trenca en camí pla, temps feia que s’havia d’adobar”. 24
- “En camí fressat, no hi creix l’herba”. 25
- “Més vell que l’anar a peu”. 26
- “Camí per on passa el combregat, ja mai més es pot privar”. 28
- “Tot camí mena a vila”. 30
- “No hi hagués tants hostals, no hi hauria tants mals”. 32
- “L’aigua espatlla els camins i trenca els ponts”. 33
- “El camí del teu costat, l’has de tenir ben cuidat”. 35
- “Quan vagis pel camí ral, de ningú no diguis mal”. 39

A. Els camins vers la ciutat de Girona. 41

A-1. El camí de Sant Feliu de Guíxols. 43
A-1a. De Girona a les costes de Penedes. 45
A-1b- Del coll de Llebrers a Llagostera. 71
A-1c. Del gual del Bugantó a Santa Seclina. 89

A-2. El camí de Caldes, l’hereu de la Via Augusta. 105
A-2a. De Girona a Hostalric. 107
A-2b. De Fornells a Tossa. 137
A-2c. De Vidreres a Lloret de Mar. 155

A-3. El camí ral de Barcelona. 163
A-3a. De Girona a Hostalric. 165
A-3b. De la Creu de la Mà a Tordera. 189

A-4. El camí de Vilobí. 203

A-5. El camí de Santa Coloma de Farners. 219

A-6. El camí de Vic, per Sant Martí Sapresa. 243

A-7. El camí d’Anglès, per Vilanna. 265

Bibliografia. 285

  Monografies