La lluita per la terra: Solidaritats pageses i conflictivitat rural a la regió de Girona (1931-1939)

Autors BOSCH I CUENCA, Pere
Editorial Associació d'Història Rural Any 2015 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-9984-303-2 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Abreviatures. 5

1.- Presentació. 7

2.- La negació del problema. 17

3.- Els precedents associatius. 45

4.- La nova sociabilitat. 89

5.- L'aflorament de la tensió. 111

6.- L'articulació d'un sindicat regional. 127

7.- El replegament dels propietaris. 173

8.- La politització dels pagesos. 203

9.- Un radiografia de la conflictivitat. 221

10.- El pols de la llei de contractes de conreu. 275

11.- La revolta dels pagesos. 309

12.- Les tornes canvien. 331


Bibliografia. 339

Apèndix. 361

  Monografies