La Font de la Canya, guia arqueològica: Jaciment ibèric de la Font de la Canya, Avinyonet del Penedès: Un centre de mercaderies a la Cossetània ibèrica, origen de la vinya

Autors LÓPEZ, Dani [coord.]; ASENSIO, David; JORNET, Rafel; MORER, Jordi
Editorial IE Penedesencs Any 2015 Localització Vilafranca del Penedès
ISBN/ISSN 978-84-15017-21-9 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte
Sumari
Introducció de X. Esteve (IEP) i de M. Miret (Generalitat de Cataluya)- 7

Cronologia comparada de la Font de la Canya. 10

Planta general del jaciment amb les diverses zones i amb itinerari de visita. 12

Correpondència de noms de vegetals i animals identificats antropològicament a la Font de la Canya. 14


RESUM

1.- Situació geogràfica i entorn. 18

2.- Descoberta i història de les investigacions. 24
2.1.- 1999-2014: 15 anys de recerca. 32


EL JACIMENT

3.- La primera edat de ferro: la formació. 42

4.- L'ibèric antic: transició i creixement. 54

5.- L'ibèric ple: expansió i consolidació. 60

6.- L'ibèric final-iberoromà: reestructuració i transformació. 92

7.- Sitges singulars. 97
Primera edat del ferro. 97
7.1.- Sija de l'enterrament d'una jove. 97
7.2.- El tresor metàl·lic de la sitja 123 i el comerç centreeuropeu de béns de presitigi. 100
7.3.- Sitja de la concentració de brisa de raïm. 110
7.4.- Sitja de la tenalla encastada. 116

Època ibèrica
7.5.- Sitja de relleu antropomorf i el dipòsit d'animals. 119
7.6.- Sitja de la deessa de l'agricultura i la fecunditat. 124
7.7.- La sitja 158, una pinzellada al comerç a escala regional amb el llevant ibèric. 137

8.- La base de l'economia. 143
8.1.- Els conreus: els cereals i les lleguminoses. 146
8.2.- La vinya i el vi. 162
8.3.- Els recursos forestals i la gestió de combustible. 177
8.4.- La gestió dels ramats, la cacera i la dieta càrniia. 179
8.5.- Les activitats pesqueres. 184
8.6.- Les activitats domèstiques. 189
8.7.- Els intercanvis comercials i els productes importats. 197
8.8.- La metal·lúrgia. 202

9.- Font de la Canya: un centre estratègic d'emmagatzematge i distribució de mercaderies. 206

10.- Arqueologia i enoturisme a la Font de la Canya i el Penedès. 220

11.- Bibliografia. 227

  Monografies