XIV Reunió de la Xarxa Mediterrània d'Història Cultural. Cultura, societat i política a la Mediterrània contemporània. Miscel·lània d'homenatge al professor Miquel Duran Pastor

Autors PUIGSERVER BOU, Rafel; RIPOLL GIL, Elisabeth; SERRA I BUSQUETS, Sebastià [cur.]
Editorial IE Baleàrics Any 2013 Localització Palma
ISBN/ISSN 978-84-95876-82-9 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
BLOC I – XIV REUNIÓ DE LA XARXA MEDITERRÀNIA D’HISTÒRIA CULTURAL

Presentació. 9

SERRA BUSQUETS, Sebastià. Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporania de la UIB. 11

CASASSAS YMBERT, Jordi. Noucentisme: una reecerca d’història europea sobre la dinámica cultural catalana del nou-cents. 15

DURAN PASTOR, Miquel. Liberalismo sin fecha de caducidad: opinión pública e historiografía. 29

D’AURIA SALERNO, Elio. Liberalismo di fronte al fascismo: il problema della società civile e della società di massa. 41

CUNHA MARTINS, Rui. Retos contemporáneos al dispositivo de la frontera. 77

MUÑOZ SORO, Ester. Olvidar recuerdos, recordar olvidos: el debate sobre la memoria en la Transición. 89

CATTINI, Giovanni Conrad. Democràcia versus dictadura: els intel·lectuals catalans entre la presa del poder de Mussolini i el cop d’estat de Primo de Rivera. 103

SALAS VIVES, Pere. Liberalismo, administración y poder local en la Mallorca rural (1850-1923). 117

GINARD FERÓN, David. Nota a l’entorn de la participación de les dones als moviments antifeixistes europeus (19391948). 135

VIVES REUS, Antoni. Breu història del Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona (1910-2010). 139

CANALI, Mauro. Polizia política fascista nelle vicende della guerra civile spagnola. 155

MARIMON RIUTORT, Antoni. Entre el testimonialisme i l’alternativa: l’oposició política al sistema de la Restauració de Mallorca (1874-1923). 167

MATAS PASTOR, Joan Josep. La premsa diària mallorquina en el camí cap a la democracia (1975-1977). 175

AUBERT, Paul. L’Espagne est-elle méditerranéenne (1898-1986). 181

QUETGLAS CIFRE, Antoni. L’emigració de la Vall de Sóller en el marc del fenomen migratori a la Mediterrània. 203

RAMIS SALAMANCA, Josep Tomàs. Els debats parlamentaris a l’entorn del patrimoni cultural. Balears, Catalunya i València (1980-1998). 219

MELIS GOMILA, Lourdes. Les festes de la victòria feixista a Porto Cristo (1938-1960). 225

MORAGUES GONZÁLEZ, Nicolás. El proceso revolucionario cubano a través de los medios de comunicación escritos en las Islas Baleares (1953-1959). 241

CRUSAT, Júlia. El cas de Tàrraco com a exemple de gestió del Patrimoni Mundial. 251

LONGÁS LACASA, Ángeles. De las bibliotecas de Jesuitas a la biblioteca de la Universidad Literaria de Mallorca (1767-1770). 257

PÉREZ ARÉVALO, Javier. Evolución e historia de los faros en las Islas Baleares. 273

SUAU MAYOL, Tomàs; PUIG PALERM, Antoni. El Campament dels “Soldats”. Projecte de preesrvació, estudi i divulgación d’un destacament penal franquista a Mallorca. 283

CARRIÓ CRESPÍ, Llorenç. Treballar la història oral a l’aula. 291

PUIGSERVER POU, Rafel. La premsa forana de Mallorca: un model insular de periodismo local. 295

RIPOLL GIL, Elisabeth. El papel de Comisiones Obreras en la emigración española a Europa durant el franquismo y la transición. 303

ALBERTÍ GENOVART, Benet. Les eleccions autonòmiques de 1983 a les Pitiüses. 315

CANYELLES CANYELLES, Tomeu. La cultura musical a Mallorca en els anys seixanta. 325

MATEU ÁLVARO, César. La legislación laboral durante la Segudna República Española y su impato en Mallorca. 335

SERRA BUSQUETS, Sebastià. El sistema autonòmic de l’Estat espanyol des de la perspectiva electoral (1980-2012). 351


BLOC II – MISCEL·LÀNIA D’HOMENATGE AL PROFESSOR MIQUEL DURAN PASTOR

SASTRE MOLL, Jaume. El desenvolupament institucional de l’illa de Menorca a l’època medieval (1300-1400). 399

PASCUAL RAMOS, Eduardo. Estado de la cuestión bibliográfica sobre la Guerra de Sucesión en el Reino de Mallorca. 421

MÓRA FERRAGUT, Gerard. Les minories als inicis de l’etapa contemporània en la Societat mallorquina. Els canvis en els sectors industrials. 427

PONS BOSCH, Jordi. Patrons i obrers al servei del Mutualisme durant la Restauració. El cas de la Industrial i la Benéfica de la perla a Cuba. 441

ROSSELLÓ BOVER, Pere. L’Illa de la Calma, de Santago Rusiñol: una bella mentida. 449

PUJALS MAS, Margalida. El canvi de segle a través d’una publicació satírica: La Roqueta (1887-1902). 463

MOROTE PONS, Ramon. La falange a Mallorca en els anys 30 i 40. 475

MAYOL ARBONA, Gabriel. La premsa espanyola durant la Primera Guerra Mundial. El cas dels afusellaments de Lieja. 487

VIÑARAS Y DOMINGO, Antonio José. El Partido Liberal Regionalista Ibicenco: caciquismo, regionalismo oportunista y debacle electoral. 495

GARÍ SALLERAS, Bartomeu. Els primers mesos de la repressió a Mallorca (juliol – setembre de 1936): escenes d’una violència planificada. 503

FERRER GUASP, Pere. El período del racionament a l’Estat Espanyol (19391952). 517

BUADES JOAN, Josep Maria. Reflexions sobre el món de la cultura a Mallorca durant els anys cinquanta. 525

CARRERAS PONS, Joan; MOREY TOUS, Antonia. Riquesa, herència i desigualtat: reflexions a partir d’una recerca en curs. 535

GARCÍA MONSERRAT, Ana Laura. Dragonera pels Dragons! Veus d’alerta a la publicació “París-Baleares” abans del mític 7-7-77. 545

CADENAS ITURRIOZBEITIA, Arturo. Las sociedades democráticas ante los cambios en el Islam Mediterráneo. 565

JOAN I MARÍ, Bernat. Eivissa (1982-2012): de la diglòssia al plurilingüisme assimètric. 577

MARÍ COSTA, Vicent. Estudis sobre cultura i història contemporània a Eivissa i Formentera des del tombat de segle. Estat de la qüestió. 599

PLANAS NOVELLA, Núria; VIVES FERRER, Gabriel. Política, història i llibres escolars: adoctrinament a través de la Reconquesta i la Guerra del Francès.

CIRER COSTA, Felip. L’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: gènesi, evolució i perspectives de futur. 611

TUR CATALÀ, Margalida. La Gran Enciclopèdia de Mallorca, la primera gran obra de síntesi publicada a les Illes Balears. 625

VIDAL HERNÁNDEZ, Josep Miquel. L’Enciclopèdia de Menorca: inicis i la seva evolució. 629

FIGUERES, Josep M. “La Veu de Catalunya” en la guerra civil (1936-1939). 643

SABIOTE NAVARRO, Diego. Islas. Hijas Hermosas. 657

  Monografies