Història de Montblanquet

Autors BONALES CORTÉS, Jacint
Editorial IE Ilerdencs i Ajuntament de Vallbona de les Monges Any 2014 Localització Lleida
ISBN/ISSN 978-84-96908-94-4 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Contacte
Sumari
Presentació. 7

Pròleg. 9

Abreviatures. 17

Introducció. 19

PRIMERA PART. L'EDAT DEL PAISATGE. 23

El medi. 27
- L'evolució del sòl. 29
- L'aigua invisible. 30
- Clima, vegetació i antropització. 34

La petjada humana antiga a Montblanquet. 41

SEGONA PART: LA VILA DELS SEGLES MEDIEVALS. 51

L'origen del poblament. El castell del Tallat. 55
- La conquesta cristiana. 58
- Del castell del Tallat al castell de Montblanquet. 66
- Montblanquet sota la senyoria de Poblet. 76

El poble i els habitants de Montblanquet. 81
- La "fundació" de Montblanquet. 81
- L'evolució demogràfica. 86

Viure a Montblanquet durant l'edat mitjana. 97
- El monestir de Poblet, senyor feudal. 97
- Veïns pagesos i senyors ramaders. 104
- Entre la fe i la bruixeria. 116

TERCERA PART: El renaixement d'un poble. 125

Els nous habitants de Montblanquet. 129

Viure de la terra. 147
- L'agricultura dels segles moderns. 151
- La ramaderia. 162

Les institucions i les relacions senyorials. 175
- Al Cèsar el que és del Cèsar. 175
- Poblet, senyor omnipresent. 181
- La universitat de Montblanquet. 188
- Les institucions eclesiàstiques. 195

Terra de bandolers. 203
- Gascons malfactors a Montblanquet. 206
- El bandolerisme barroc. 207
- Entre bandolers i miquelets. 211

QUARTA PART. LIBERALISME I DESPOBLACIÓ. 215

Del món ple a l'abandó. 219

La nova societat. 227
- L'Estat liberal i la desaparició del municipi. 228
- Les desamortitzacions i el creixement del segle XIX. 236
- Montblanquet al segle XX. 239

L'economia contemporània. 253
- Les transformacions agràries. 253
- Notes sobre la ramaderia. 267
- Temps de silenci. 269

Bibliografia. 273

  Monografies