Manual de descripció coreogràfica de balls de bastons

Autors GARRICH, Montserrat; VINYOLES I INSA, Anna; VINYOLES I INSA, Núria
Editorial Esbart Català de Dansaires Any 2014 Localització Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-617-1857-3 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Esbart Català de Dansaires Contacte
Sumari
Pròleg. 4

Introducció. 7

Descripció coreogràfica. 9
- El cop. 9
-- Definició de cop. 9
- La picada. 10
-- Definició de picada. 10
-- Elements bàsics de la picada. 10
-- Elements opcionals. 10

Dossier. Contingut i llibre d'estil. 11
- Sumari del dossier. 11
- Portada. 11
- Introducció. 13
- Música, lletra i tabulatura dels bastons. 14
- Enllaç música-coreografia. 16
-- Contingut. 16
-- Quadre de picades. 19
- Coreografia. 25
-- Informació de la columna de l'esquerra. 26
-- Informació de la columna de la dreta. 30
- Comentaris. Notes. 36
- Bibliografia. Discografia. Fonts documentals. 36

Abreviatures i símbols. 38
- Música, lletra i tabulatura dels bastons. 38
- Enllaç música-coreografia. 40
-- Grau de dificultat. 40
- Coreografia. 40
-- Bastoners. 40
-- Bastoners especials. 41
-- Numeració dels bastoners. 42
-- Orientació espacial i lateralitat. 43
-- Desplaçaments. 43
-- Posicions corporals. 46
-- Disposicions grupals. 47
-- Gràfics i coreografies. 48
-- El cos. 48

Punts bàsics dels balls de bastons: peus. 50

Llista d'abreviatures i símbols. 50

Exemple d'un dossier. 53

Bibliografia i fons documentals. 63

  Monografies