Besalú al segle XVII: Vila reial i cap de sotsvegueria

Autors LÓPEZ, Joan; RIU, Josep
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Any 2014 Localització Besalú
ISBN/ISSN 978-84-617-2341-6 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
Introducció. 7

Relació Catalunya-Espanya. 9

Besalú en l'estructura política de Catalunya. 13

Catalunya una societat estamental. 19

El bandolerisme. 23

Les eleccions a la Universitat de Besalú. 27

El Priorat de Santa Maria, una peça cobejada. 33

Un caçador de bruixes. 45

La Pia Almoina: primer període. 51

Les donzelles pobres. 59

Relacions de Catalunya amb Espanya entre 1620 i 1640. 61

La col·laboració de Besalú a l'economia real. 65

El problema dels allotjaments. 67

Cap a la guerra dels Segadors. 73

Besalú durant la guerra dels Segadors. 85

Les monedes de Besalú durant la guerra dels Segadors. 89

Francesc Climent, un abat filipista. 95

La pesta a Besalú. 101

La família Colomer-Cruïlles. 109

La Pia Almoina: segon període. 113

La música a Besalú. 121

Frau fiscal. 123

Els censals de Sant Vicenç. 131

Les confraries. 137

La vida religiosa a Besalú. 145

Les finances municipals l'any 1699. 149

De la Pau dels Pirineus a finals de segle. 153

Abat de Sant Pere i president de la Generalitat. 159

Besalú, sotsvegueria i ardiaconat. 161

Epíleg. 165

  Monografies