Sant Andreu de Palomar: De Francesc de Tamarit al Decret de Nova Planta (1640-1716)

Autors MARTÍN PASCUAL, Manel [et al.]
Editorial Ajuntament de Barcelona i CE Ignasi Iglésias Any 2014 Localització Barcelona
ISBN/ISSN 978-84-9850-566-5 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Ignasi Iglésias Contacte
Sumari
TRIAS, Xavier. Pròleg. 9

SEDA I MARINÉ, Jaume. Introducció. 11
- La ciutat de Barcelona i el seu entorn immediat entre els segles XVII i XVIII: el cas de Sant Andreu de Palomar. 14
- Situació política dels segles XVI i XVII: una monarquia autoritària. 20
- Les institucions de Catalunya. 21
- Precedents de la revolta dels Segadors. 24

PETIT I GIL, Jordi. De l'inici de la guerra dels Trenta Anys al Corpus de Sang (1635-1640). 29
- Els allotjaments militars, la guspira revolucionària. 34
- Arriba la guerra. 39
- Les revoltes de maig i juny de 1640. 42
- Les conseqüències de la revolta. 48

PETIT I GIL, Jordi. Entre la guerra dels Segadors i la revolta dels Barretines (1640-1688).
- La guerra de 1640 a 1651. 55
- La caiguda de Barcelona en mans castellanes. 74
- La guerra de 1653 al tractat dels Pirineus de 1659. 90
- Les conseqüències de la guerra. 91
- Sant Andreu de Palomar entre 1660 i 1688. 92

MARTÍN VILÀ, Xavier. De la revolta dels Barretines al setge de 1697 (1688-1697). 97
- Sant Andreu de Palomar, quarter general dels Barretines. 97
- A la rereguarda del setge del Rei Sol a Barcelona (1689-1697). 111

MARTÍN PASCUAL, Manel. L'inici de la guerra de Successió (1698-1706). 129
- L'esclat de la guerra de Successió i l'orientació austriacista de Catalunya. 130
- El desembarcament aliat de 1704 es produeix a Sant Andreu. 137
- Sant Andreu de Palomar i el setge aliat de 1705. 142
- El setge borbònic de Barcelona de 1706. 152
- Derrota borbònica i ofensiva austriacista fins a Madrid. 160

MARTÍN PASCUAL, Manel. La cort de Carles III d'Àustria (1707-1711). 163
- Arribada de la reina Elisabet Cristina a Barcelona per Sant Andreu de Palomar. 164
- Revista militar de tropes austriacistes a Sant Andreu de Palomar. 182
- La darrera ofensiva austriacista i la marxa de Carles III. 1992

MARTÍN PASCUAL, Martín. El final de la guerra i les seves conseqüències (1711-1716). 197
- Els aliats abandonen el Principat. 200
- El setge de Barcelona de 1713-1714. 207
- Les conseqüències del final de la guerra. 229

QUE I PARCERISA, Sebastià. Francesc de Tamarit i el seu llinatge. 235
- Els orígens. 235
- Inici de la presència a Sant Andreu de Palomar. 239
- La unió de Tamarit i Ladernosa. 241
- Els espais familiars dels Tamarit. 244
- Avantpassats propers. 248
- Francesc de Tamarit, vida privada. 265
- Frnacesc de Tamarit, diputat militar. 276
- Els darrers anys de Francesc de Tamarit. 298
- Els descendents de Francesc de Tamarit. 302
- El final és història de Sant Andreu. 307

VINYES I ROIG, Pau. Trajectòria històrica de la capella del Sant Crist dels Segadors. 313

Glossari. 327

Acrònims, sigles i abreviatures. 329

Bibliografia consultada. 330

  Monografies