L'aportació dels professionals liberals a la societat: XVIII Jornades de la Societat Andorrana de Ciències

Autors MACH I BUCH, Àngels [et al.]
Editorial Societat Andorrana de Ciències Any 2014 Localització Andorra la Vella
ISBN/ISSN 978-99920-61-20-6 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Societat Andorrana de Ciències Contacte
Sumari
MACH I BUCH, Àngels. Benvinguda. 5

RIESTRA I GONZÀLEZ DE UBIETA, Antoni. L'aportació dels professionals liberals a la societat. 7

AVELLANET I VILADOMAT, Xavier. El col·lectiu mèdic davant dels reptes de futur. 11

REVERT I PÉREZ, Natàlia. Prevenir és assegurar-te. 15

MOLINÉ I CANAL, Marc. Professionals liberals: coneixement i confiança. 17

REGUANT I CLOSA, Alba. Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d'Andorra: alimentant el debat. 23

PRATS I MARTÍNEZ, Xavier. Reconeixement oficial del Col·legi d'Economistes d'Andorra. 27

FIGUEREDO I PARIENTE, David. Regulació de la professió de fisioterapeuta a Andorra. 31

COBO I TORRES, Teresa. Paper dels psicòlegs en la societat. 35

BADIA I GOMIS, Francesc. L'advocat davant una societat en crisi. 37

IRIARTE I FRAGA, Carles. Problemàtica per a l'exercici de la professió d'audioprotesista. 41

BONET I CASAS, Francesc. Obertura econòmica i professions liberals. 45

ESPOT I ZAMORA, Xavier. Els col·legis i les professions liberals des de la perspectiva de l'administració pública. 49

GONZÀLEZ I BELMONTTE, Manel. El Col·legi de Metges d'Andorra cara al futur. 55

RASCAGNERES I LLAGOSTERA, Joan Miquel. Interacció entre universitat i professionals liberals: formació inicial i continuada. 59

CASAL I RUIZ, Manel. L'exercici plural de la professió. 63

BLASI I PALACIN, Víctor. Reconstruint la professionalitat. 69

SEGALÉS I DALMAU, Marc. El rol dels professionals de la comunicació i la necessitat de la creació de l'APCA. 73

DURAN I BERTRAN, Mònica. La professió d'infermeria al segle XXI. 77

PALLERÉS I VILÀ, Carolina. El Col·legi Oficial de Geòlegs d'Andorra i la protecció Civil. 81

FARRÉ I CANELLES, Neus. Rol del logopeda. 85

NAUDI I ZAMORA, Víctor. Les perspectivies de futur entorn de les professions liberals. 89

RIVA I GONZÀLEZ, Sílvia. Passat i futur dels col·legis professionals. 93

Acte Constitucional del Consell de Col·legis Professionals Liberals d'Andorra. 97

Programa. 99

Imatges de les XVIII Jornades. 101

Llista d'assistents a les XVIII Jornades (no exhaustiva). 104

Recull de premsa. 106

  Monografies