El mestre Bover d'Avià i les tècniques Freinet

Autors Saida Palou i Rubio
Editorial Centre d'Estudis d'Avià Any 2003 Localització Avià
ISBN/ISSN 84-932012-2-7 Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis d'Avià Contacte c.e.avia@telefonica.net
Sumari
Weblog del Centre d'Estudis d'Avià
ceavia.blogspot.com

Presentació. P. 7.
Dedicatòria i agraïments. P. 9.
El mestre Bover d'Avià i les tècniques Freinet. P. 11.
Experiències de pedagogia activa: inquietuds de renovació social. P. 11.
Les tècniques Freinet i els mestres freinetistes: la lliure expressió a través de la impremta. P. 13.
Lluís G. Bover, mestre renovador al poble d'Avià. P. 20.
Últimes paraules. P. 28.
Fonts de consulta. P. 29
El Sembrador, núm. 1 (1927). P. 31.
El Sembrador, núm. 2 (1928). P. 45.
Vida infantil (1933). P. 55.
Annexos. P. 81.


EXEMPLAR DISPONIBLE A LA BIBLIOTECA DE L'IRMU
  Enllaç Bestiari

  Monografies