Camins soterrats d'aigua. Les mines d'aigua al terme de Mont-roig

Autors Grup de recerca del Centre d'Estudis Mont-rogencs
Editorial Onada edicions i CE Mont-rogencs Any 2014 Localització 978-84-15896-19-7
ISBN/ISSN 978-84-15896-19-7 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Mont-rogencs Contacte
Sumari
Presentació. 7

Prefaci. 9

Justificació. 13

ESTUDI INTRODUCTORI. 17
- Què és i com es construeix una mina. 18
- Les parts d'una mina. 20
- Els saurins. 22
- Els minadors. 22
- Funcionament d'una mina: el repartiment de les hores d'aigua. 26

LES NOSTRES MINES. 29
- Relació de mines d'aigua al terme de Mont-roig. 35
1.- Aleu, la mina de l'. 38
2.- Aragonès, la mina de l', o la mina del Sedó. 41
3.- Arenals, la mina dels. 45
4.- Arranclaver, la mina de l'; la mina Ranclaver; la mina de la Claver; la mina de la Rasa d'en Ranclaver. 48
5.- Aubí, la mina de l'. 52
6.- Baltasar, la mina del. 56
7.- Bassa del Dimoni, la mina de la. 59
8.- Caballero, la mina del. 63
9.- Carreró, la mina del, o la mina del Mas del Figo. 66
10.- Caudalosa, la mina de la; la mina del Dama, o la mina de la Pubilla. 69
11.- Ermita, la mina de l'. 73
12.- Femada del Feliciano, la mina de la, o la mina de la Femada. 77
13.- Gassó, la mina del, o la mina de l'Hort del Gassó. 80
14.- Hort del Manco, la mina de l', o la mina del Tita. 85
15.- Hort del Mig, la mina de l'; la mina de la Bassa del Molí, o les basses del Simó. 87
16.- Mas de Ballester, la mina del, o la mina del Mas d'en Poca. 91
17.- Mas del Fèria, la mina del. 94
18.- Maseras, la mina del. 98
19.- Nines, la mina de les. 102
20.- Noies, la mina de les. 107
21.- Nova, la mina. 116
22.- Parellades, la mina de les, o la mina del Vicenç Vandellòs "Pido". 119
23.- Pellicer, la mina del, la mina del Sindicat, o la mina de la Cooperativa. 125
24.- Poble, la mina del, o la font dels Ferrers. 127
25.- Quadrat, la mina del. 132
26.- Rentador, la mina del; la mina de les Hortes, o la mina dels Horts. 133
27.- Roques, la mina de les, o la mina del Sunto. 138
28.- Sabineta, la mina de la. 143
29.- Salis, la mina del. 146
30.- Sant Antoni, la mina de, o la mina dels Masos de Marcona. 149
31.- Sant Bartomeu, la mina de. 157
32.- Sant Miquel, la mina de. 161
33.- Sant Pere, la mina de. 168
34.- Sant Roc, la mina de. 174
35.- Xancla, la mina del; la mina del Bargalló; la mina de l'hort del Pagès; la mina del Josep Ramon; la mina del Teodoro Punyet, o la mina del Xalet. 180
36.- Xarles, la mina del; la mina del Reverter; la mina dels Quarts, o la mina del victori. 184

ANNEXOS
1.- Llibre de las Ordinacions del Repartiment de las tanda de la aigua de la horta de la Vila de Montrroig, y decret de ssa Illustrisima del Any 1703. 188
2.- Ordenances municipals. 189
3.- El refranyer de l'aigua. 192
4.- Vocabulari. 193
5.- Equivalències de monedes. 199


Fonts i bibliografia. 201

Mapes. 204

  Monografies