El Pla del Penedès: Memòria oral de la Guerra Civil (1936-1939)

Autors VALLÈS I CUEVAS, Josep
Editorial IE Penedesencs Any 2013 Localització Vilafranca del Penedès
ISBN/ISSN 978-84-15017-14-1 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte
Sumari
Pròleg. 5

Introducció. 9

Sigles. 11

Soldats. 13
- Presoners i avals. 15
- Els morts i els desapareguts. 18
- Testimonis. 22

El camp d'aviació. 39
- Situació. Construcció. Instal·lacions. Elements. Manteniment. 39
- Els refugis. 41
- Altres refugis. 41
- El personal i les seves residències. 42
- Els avions. 43
- Els pilots. 44
- Els atacs. 46
- Accidents i pilots morts. 47
- Abandonament del camp. 48
- Testimonis. 48

La guerra al poble. 63
- L'autoritat municipal. 63
- Els noms dels carrers. 64
- Ordre i vigilància. 65
- El comitè. 65
Els partits i els sindicats. 66
- Res a la dreta! Fora esglésies, capellans, monges, propietaris... 67
- La col·lectivització. 70
. La sanitat i els metges. 72
- L'escola i els mestres. 72
- El Casino. 73
- El Centre. 73
- Els diners. 74
- Els refugiats. 75
- Arriben els franquistes. 75
- Testimonis. 76

La postguerra. 103
- La misèria. 104
- La repressió. 105
- L'autoritat municipal. 105
- Idioma. Nom dels carrers. 106
- Els falangistes. 106
- Els avals. 107
- Repressió política a dojo. 107
- Arbitrarietats, excepcions. 111
- Depuració dels mestres. 112
- Depuració del carter. 112
- Més revenges... 113
- El Casino i el Centre. 113
- Els aprofitats. 114
- A l'ombra permanent del franquisme. 115
- Testimonis. 117

Personatges. 136
- El Mateu de cal Marcelino. 136
- El rector del Pla, mossèn Josep Sans. 138
- Testimonis. 141

Conclusió. 147

Agraïments. 149

Annexos. 150
- Annex I:
Soldats al front. 150
Tots els morts militars i civils. 152

-Annex II:
Dos soldats a la Lleva del Biberó (1941), el Pere de cal Janes i el Josep de cal Gran, parlen de la seva estada al front. 154
Dos planencs que van treballar al camp d'aviació de Sabanell, l'Isidru de cal Pastor i el Jaumet de cal Jepet. 161
Una persona del Pla de les que van haver de fugir a França, la Pepita de cal Marcelino, explica l'exili de la seva família. 168

- Annex III:
Consistoris de postguerra. 172

- Annex IV:
Reflexions de Josep de ca la Júlia, Josep Bruna i Sogàs, sobre les causes, el desenvolupament i les conseqüències del conflicte. 174

- Documents. 182

Fonts i bibliografia. 197

  Monografies