Estat carlista: tradició i furs. II Simposi d'Història del Carlisme

Autors MONTAÑÀ, Daniel; RAFART, Josep [coord.]
Editorial CE Avià Any 2014 Localització Avià
ISBN/ISSN 978-84-941017-2-4 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis d'Avià Contacte
Sumari
Presentació. 7

Pròleg. 9

QUINTANA I SEGALÀ, Xavier. Un nou cançoner carlí català, entre la tradició i el legitimisme. 15

SÁNCHEZ CARCELÉN, Antoni. La Primera Guerra Carlina a les Valls d'Àneu. 35

SAUCH CRUZ, Núria. Retalls de la Primera Guerra Carlista i dels seus personatges a través d'un manuscrit anònim. 57

RECIO CUESTA, Juan Pedro. "Usurpadores, peseteros e impíos". El liberalismo isabelino a través de una fuente carlista: La "Gaceta Oficial" de Oñate (1835-1837). 71

TORNER PLANELL, Jordi. El setge de Solsona (1838-1840) i la modernització de l'exèrcit carlí. 87

ROCA MARSINYAC, Francesc. Les aventures i desventures del crani del Comte d'Espanya. Paradigma d'una època? 95

CLEMENTE, Josep Carles. La riqueza ideológica del carlismo en torno a la guerra de los "matiners". 107

PEDRALS COSTA, Xavier. Els dietaris personals com a font històrica. Les guerres carlines al "Dietari" de Pau Anfruns. 123

TOLEDANO GONZÁLEZ, Lluís Ferran. La política dels capitans generals en temps de la carlinada i revolta republicana. 135

MARTÍN ALÍAS, Jesús. Elementos de organización del estado carlista (1873-1876). 155

PLANES I BALL, Josep Albert. Viure (i sobreviure) en la línia de foc. La vila de Prats de Llçanès en la Tercera Geurra Carlista. 167

FARRÉS MALIAN, Francesc. El retrat fotogràfic a l'època carlista a la ciutat de Vic. Suggeriments i vells recors davant un conjunt d'imatges. 187

CUBERO DE VICENTE, Javier. El Movimiento Obrero Tradicionalista (1963-1969). 207

MONTAÑÀ, Daniel; RAFART, Josep. Aproximació bibliogràfica al carlisme (2005-2012). 223

Resums. 271

Resúmenes. 277

Abstracts. 283

  Monografies